Page 839 - Biblia Català TBS
P. 839

22 i tots els deportats de Judà que hi ha a Babilònia prendran maledicció d’ells, dient: Que Jahveh et faci com a Sidquià, i com a Ahab, que el rei de Babilònia va rostir al foc;
23 perquè van fer infàmia a Israel, i van cometre adulteri amb les mullers dels seus companys, i van parlar en Nom meu falsament una paraula que jo no els havia manat; i jo ho sé i en dono testimoni –declaració de Jahveh.
24 I parlaràs a Xemaià, el nehelami- ta, dient:
25 Així parla Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel, dient: Perquè tu has enviat cartes en nom teu a tot el poble que hi ha a Jerusalem, i al sacerdot Sefanià,  ll de Maasseià, i a tots els sacerdots, dient:
26 Jahveh t’ha posat com a sacer- dot en lloc del sacerdot Jehoiadà, perquè posis inspectors a la casa de Jahveh que vigilin tot home boig que faci de profeta, i el  quis al cep i a l’argolla.
27 Ara, doncs, ¿per què no has reprès Jeremies d’Anatot, que profe- titza entre vosaltres?
28 Perquè, a més, ens ha enviat a dir a Babilònia: Això va per llarg; cons- truïu cases i habiteu-les; i planteu horts, i mengeu-ne el fruit.
29 I el sacerdot Sefanià llegí aquesta carta a orelles del profeta Jeremies. 30 I la paraula de Jahveh fou adre- çada a Jeremies, dient:
31 Envia a dir a tots els deportats: Així diu Jahveh concernent Xemaià, el nehelamita: Perquè Xemaià us ha profetitzat –però jo no l’havia enviat–, i us ha fet con ar en la fal- sedat.
32 Per tant, així diu Jahveh: Heus aquí, castigaré Xemaià el nehelami- ta, i la seva descendència. No tindrà cap home que habiti enmig d’aquest poble, i no veurà el bé que jo faré al meu poble –declaració de Jahveh–,
30:10 Is 44:2; Jr 46:27-28
Jeremies 29, 30
perquè ha parlat apostasia contra Jahveh.
30
dient:
2 Així parla Jahveh, el Déu d’Israel, dient: Escriu-te en un llibre totes les paraules que t’he parlat;
3 perquè, heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– que tornaré la captivitat del meu poble, Israel i Judà, diu Jahveh, i els faré tornar a la terra que vaig donar a llurs pares, i ells la posseiran.
4 I aquestes són les paraules que Jahveh va parlar concernent Israel i concernent Judà:
5 Perquè així diu Jahveh: Hem es- coltat una veu de tremolor, de por, i no pas de pau.
6 Pregunteu ara, i mireu si infanta un mascle; ¿per què he vist tots els homes amb les seves mans sobre els seus lloms, com una dona de part, i totes les cares s’han tornat pàl·lides? 7 Ai las! Perquè aquell dia és gran, i no n’hi ha cap com aquell; sí, és un temps de tribulació per a Jacob, però en serà salvat.
8 I s’esdevindrà, en aquell dia –declaració de Jahveh dels exèrcits–, que trencaré el seu jou de sobre el teu coll, i desfaré els teus lligams, i els estrangers no se’n serviran mai més;
9 sinó que serviran Jahveh llur Déu, i David llur rei, que jo els aixecaré. 10 I tu, no tinguis por, servent meu Jacob –declaració de Jahveh–, i no t’espantis, oh Israel; perquè, heus aquí, et salvo des de lluny, i la teva llavor des de la terra de llur captivi- tat; i Jacob tornarà i descansarà, i estarà tranquil i no hi haurà ningú que l’inquieti.
11 Perquè sóc amb tu –declaració de Jahveh– per salvar-te, perquè exter- minaré totes les nacions on t’he es-
La paraula que fou revelada a Jeremies de part de Jahveh,
831


   837   838   839   840   841