Page 840 - Biblia Català TBS
P. 840

Jeremies 30, 31
campat; només a tu no t’exterminaré, sinó que et castigaré d’acord amb el judici, i no et tindré per innocent.
12 Perquè així diu Jahveh: La teva fractura és incurable, la teva ferida s’agreuja;
13 no hi ha qui defensi la teva causa, per embenar-te la nafra, no hi ha medecines que et guareixin.
14 Tots els que t’estimen t’han obli- dat, no et cerquen; perquè amb un cop de l’enemic t’he copejat, amb una correcció severa, a causa de la teva gran iniquitat, ja que són nom- brosos els teus pecats.
15 ¿Per què crides a causa de la teva fractura? El teu dolor és incurable; t’he fet això a causa de la teva gran iniquitat, ja que són nombrosos els teus pecats.
16 Per tant, tots els que et consumei- xen seran consumits, i tots els teus adversaris, tots ells, aniran a la cap- tivitat; i els teus espoliadors seran espoliats, i tots els teus saquejadors els dono al saqueig.
17 Perquè et restabliré la salut, i et guariré les ferides –declaració de Jahveh–; car t’han anomenat Rebutjada, dient: Aquesta és Sió, la que ningú no vol.
18 Així diu Jahveh: Heus aquí, faré tornar la captivitat de les tendes de Jacob, i tindré compassió dels seus estatges, i la ciutat serà reconstruïda sobre la seva pròpia runa, i el palau s’assentarà d’acord amb el seu lloc establert.
19 I d’ells en sortirà l’acció de grà- cies, i la veu dels que riuen; i els multiplicaré i no minvaran, i els honoraré i no seran insigni cants.
20 I els seus  lls seran com abans, i la seva congregació serà establerta davant meu; i castigaré tots els que l’havien oprimit.
21 I el seu dirigent principal serà algú d’ells mateixos, i el seu gover- nant sortirà d’entre ells, i jo el faré
atansar, i s’atansarà a mi, perquè, ¿qui és el qui empenyorarà el seu cor per atansar-se a mi? –declaració de Jahveh.
22 I sereu el meu poble, i jo seré el vostre Déu.
23 Heus aquí, la tempesta de Jahveh ha sortit amb fúria; i la tempesta es desferma, es descarrega sobre el cap dels malvats.
24 La ira encesa de Jahveh no torna- rà enrere,  ns que s’haurà executat, i  ns que haurà acomplert els pensa- ments del seu cor: al  nal dels dies ho entendreu clarament.
31
832
En aquell temps –declaració
de Jahveh–, seré el Déu de totes les famílies d’Israel, i elles seran el meu poble.
2 Així diu Jahveh: El poble, els que havien escapat de l’espasa, trobà gràcia en el desert, quan jo vaig portar Israel a reposar.
3 Jahveh se m’aparegué de lluny, dient: Amb amor etern t’he estimat, per això t’he atret amb misericòr- dia.
4 Novament t’edi caré, i seràs edi - cada, verge d’Israel. Novament pren- dràs els teus tamborins, i sortiràs amb danses alegres.
5 Novament plantaràs vinyes a les muntanyes de Samaria: els planta- dors plantaran, i gaudiran del fruit. 6 Perquè vindrà un dia que els vigilants cridaran en la muntanya d’Efraïm: Alceu-vos, i pugem a Sió, vers Jahveh, el nostre Déu.
7 Perquè així diu Jahveh: Canteu d’alegria per Jacob, i crideu entre la principal de les nacions; proclameu, lloeu, i digueu: Salva, Jahveh, el teu poble, el romanent d’Israel!
8 Heus aquí, jo els porto de la terra del nord, i els aplegaré des dels extrems de la terra: el cec i el coix amb ells, l’embarassada i la partera


   838   839   840   841   842