Page 841 - Biblia Català TBS
P. 841

juntes; una gran companyia retorna- rà aquí.
9 Vindran plorant, i els portaré entre súpliques; els faré anar als torrents d’aigües, per un camí recte, on no ensopegaran; perquè jo sóc un pare per a Israel, i Efraïm, ell és el meu primogènit.
10 Escolteu la paraula de Jahveh, oh nacions, i anuncieu-la entre les illes llunyanes, i digueu: El qui va escam- par Israel l’aplegarà, i el guardarà com un pastor el seu ramat.
11 Perquè Jahveh ha rescatat Jacob, i l’ha redimit d’una mà més forta que ell.
12 I vindran, i cantaran dalt de Sió, i  uiran vers la bondat de Jahveh: cap alblaticapalmosticapal’oli,icap a les cries del bestiar menut i gros, i llur ànima serà com un jardí regat, i no tornaran a defallir mai més.
13 Llavors la verge dansarà d’alegria, amb els joves i els vells alhora; i can- viaré el seu dol en goig, i els consola- ré, i els alegraré en acabat de la seva a icció.
14 I satisfaré l’ànima dels sacerdots amb abundància, i el meu poble se saciarà amb la meva bondat –declaració de Jahveh.
15 Així diu Jahveh: Una veu s’ha escoltat a Ramà, plany i plor amarg; Raquel plorava els seus  lls, ha re- fusat de ser consolada pels seus  lls, perquè ja no hi són.
16 Així diu Jahveh: Reprimeix la veu del teu plor, i les llàgrimes dels teus ulls; perquè hi ha una recom- pensa per al teu treball –declaració de Jahveh–, i tornaran de la terra de l’enemic.
17 I hi ha esperança per al teu futur –declaració de Jahveh–, i els teus  lls tornaran al seu territori.
18 Prou he escoltat Efraïm que es lamentava: Tu m’has corregit, i he
31:10 Ez 34:12 31:11 Is 49:24-25 31:12 Is 58:11
Jeremies 31
estat corregit com un vedell indòmit; fes-me tornar, i tornaré, perquè tu ets Jahveh el meu Déu.
19 Perquè després que vaig tornar, em vaig penedir, i després de ser instruït, em vaig copejar la cuixa; m’he avergonyit, m’he sentit confós, perquè vaig suportar l’oprobi de la meva joventut.
20 ¿És potser Efraïm el meu  ll preciós, un infant deliciós? Perquè malgrat que sovint he de parlar con- tra ell, encara el recordo amb afec- te. Per això les meves entranyes es commouen per ell: certament en tindré misericòrdia –declaració de Jahveh.
21 Dreça-t’hi  tes, posa-t’hi senyals; posa el teu cor en la ruta, el camí per on vas marxar; torna, oh verge d’Israel, torna a aquestes les teves ciutats.
22 ¿Fins quan aniràs d’aquí cap allà,  lla rebel? Perquè Jahveh ha creat una cosa nova a la terra: una dona envolta un home.
23 Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Encara diran aquesta paraula en la terra de Judà, i en les seves ciutats, quan faré retornar llur captivitat: Que Jahveh et beneeixi, lloc on habita la justícia, muntanya de la santedat!
24 I hi habitarà Judà i totes les seves ciutats alhora, els llauradors i els que porten el ramat.
25 Perquè he saciat l’ànima cansada, i he omplert tota ànima defallida.
26 En això em vaig despertar, i em vaig adonar que el meu son m’havia estat dolç.
27 Heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– en què sembraré a la casa d’Israel i la casa de Judà amb la llavor d’home, i amb la llavor de bestiar.
28 I s’esdevindrà que, com he vetllat per ells per arrencar, i per enderro-
31:15 Mt 2:18.
833


   839   840   841   842   843