Page 85 - Biblia Català TBS
P. 85

expulsats d’Egipte i no es pogueren entretenir, i tampoc no prepararen provisions per a si mateixos.
40 I l’estada dels  lls d’Israel a Egipte, on habitaren, fou de quatre-cents trenta anys.
41 I s’esdevingué, al cap d’aquests quatre-cents trenta anys, aquell mateix dia, que tots els estols de Jahveh sortiren de la terra d’Egipte. 42 Nit de vetlles per a Jahveh per fer-los sortir de la terra d’Egipte. Aquesta mateixa nit és per a Jahveh, de vetlles per a tots els  lls d’Israel en les seves generacions.
43 I Jahveh va dir a Moisès i a Aaron: Aquest és l’estatut de la Pasqua, cap  ll d’estranger no en menjarà;
44 però tot home esclau, adquirit amb diners, després que l’hagis cir- cumcidat, llavors en menjarà.
45 I l’estranger i el llogat no en men- jaran.
46 S’haurà de menjar en una casa, no portaràs gens de carn fora de la casa, i no li trencareu cap os.
47 Tota la congregació d’Israel ho farà.
48 I si un estranger que sojorna amb tu volgués celebrar la Pasqua de Jahveh, que siguin circumcidats tots els homes de casa seva, i llavors que s’atansi a celebrar-la, i serà com un nadiu del país; i cap incircumcís no en menjarà.
49 Hi haurà una única llei per al nadiu i per a l’estranger que sojorna entre vosaltres.
50 I tots els  lls d’Israel ho feren tal com Jahveh havia manat a Moisès i a Aaron, així ho feren.
51 I s’esdevingué aquell mateix dia, que Jahveh féu sortir els  lls d’Israel fora de la terra d’Egipte, segons llurs estols.
13
Èxode 12, 13
2 Santi ca’m tot primogènit, el pri- mer que obri cada matriu d’entre els  lls d’Israel, de l’home i del bestiar: ell és meu.
3 I Moisès digué al poble: Recordeu aquest dia en què heu sortit d’Egipte, de la casa de servitud, perquè amb mà forta Jahveh us ha fet sortir d’aquest lloc. I no menjareu res fermentat.
4 Avui en sortiu vosaltres, en el mes d’abib.
5 I s’esdevindrà, quan Jahveh et faci entrar a la terra dels cananeus i dels hittites i dels amorreus i dels hivi- tes i dels jebuseus, que ell jurà als teus pares que et donaria, terra que regalima llet i mel, que faràs aquesta commemoració en aquest mes.
6 Set dies menjaràs àzims, i el setè dia serà una festa per a Jahveh:
7 es menjaran àzims durant set dies i no es veurà res de fermentat en tu, ni es veurà gens de llevat en tot el teu territori.
8 I en aquell dia ho explicaràs al teu  ll, dient: És a causa d’allò que Jahveh féu per mi quan vaig sortir d’Egipte.
9 I això serà per a tu un senyal sobre la teva mà i un memorial entre els teus ulls, a   que la llei de Jahveh sigui a la teva boca, perquè amb mà forta Jahveh et féu sortir d’Egipte.
10 I guardaràs aquest estatut al seu temps assenyalat any rere any.
11 I s’esdevindrà, quan Jahveh t’hagi fet entrar a la terra dels cana- neus, com t’ho jurà a tu i als teus pares, i te l’hagi donada,
12 que consagraràs a Jahveh tot el que obri la matriu, i tot el primer nat del teu bestiar, els mascles pertanyen a Jahveh.
13 I tot primer nat d’ase el redimiràs amb un anyell, i si no el redimeixes el desnucaràs. I redimiràs tot primo- gènit d’home entre els teus  lls.
14 I s’esdevindrà que, quan el dia de demà el teu  ll et pregunti, dient:
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
12:46 Jn 19:36 12:49 Ga 3:28 13:2 Lc 2:23
13:5 Gn 22:16-17 13:14 Dt 6:20
77


   83   84   85   86   87