Page 863 - Biblia Català TBS
P. 863

43 Terror i fossa i trampa vindran sobre tu, habitant de Moab –declaració de Jahveh.
44 Qui fugi davant del terror, caurà dins la fossa, i el qui surti de la fossa serà capturat en la trampa; perquè faré venir sobre ell, sobre Moab, l’any de llur càstig –declaració de Jahveh.
45 A l’ombra d’Heixbon es van atu- rar, sense força, els fugitius; perquè un foc va sortir d’Heixbon, i una ama d’enmig de Sehon, que va consumir el anc de Moab i el crani dels lls tumultuosos.
46 Ai de tu, Moab! El poble de Quemoix està destruït; perquè els teus lls han estat fet captius, i les teves lles captives.
47 Però faré tornar els captius de Moab al nal del dies –declaració de Jahveh. Fins aquí el judici de Moab.
Jeremies 48, 49
del Senyor, Jahveh dels exèrcits–, i sereu expulsats, cadascú enfront de si mateix, i no hi haurà qui reculli els fugitius.
6 I després d’això faré tornar la cap- tivitat dels lls d’Ammon –declaració de Jahveh.
7 Referent a Edom. Així diu Jahveh dels exèrcits: ¿Ja no hi ha saviesa a Teman? ¿S’ha esvaït el consell dels as- senyats? ¿Ha desaparegut llur saviesa? 8 Fugiu, torneu enrere, habiteu en llocs profunds, habitants de Dedan; perquè portaré sobre ell la calamitat d’Esaú, el temps del seu càstig.
9 Si els veremadors vénen a tu, ¿no deixaran gotims? Si vénen lladres de nit, destruiran ns que se n’atipin. 10 Perquè jo he despullat Esaú, he descobert els seus llocs secrets, i no es podrà amagar; ha estat destruïda la seva llavor, i els seus germans, i els seus veïns: i ell ja no existeix.
11 Deixa els teus orfes, jo els faré viure; i les teves viudes, con aran en mi.
12 Perquè així diu Jahveh: Heus aquí, els que no estaven sentenciats a beure de la copa, certament en beuran, i ¿tu n’has de ser totalment absolt? No, tu no en seràs pas absolt, perquè certament en beuràs!
13 Perquè he jurat per mi mateix –declaració de Jahveh–, que Bosrà esdevindrà una desolació, un opro- bi, un erm i una imprecació; i totes les seves ciutats esdevindran ruïnes perpètues.
14 He escoltat una nova de part de Jahveh, que un ambaixador ha estat enviat entre les nacions, dient: Reuniu-vos, i veniu contra ella, i alceu-vos per a la batalla.
15 Perquè, heus aquí, t’he empeti- tit entre les nacions, menyspreada entre els homes.
16 La teva presumpció t’ha enga- nyat, l’orgull del teu cor, tu que
49
Israel? ¿No té cap hereu? ¿Per què Milcom ha heretat Gad, i el seu poble ha habitat en les seves ciutats? 2 Per això, heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– en què faré retrunyir un crit de batalla contra Rabà dels lls d’Ammon; i esdevin- drà un munt de runes, i les seves poblacions seran cremades amb foc, i Israel posseirà el seu heretatge –diu Jahveh.
3 Udola, Heixbon, perquè Ai ha estat espoliada; crideu, poblacions de Rabà, cenyiu-vos roba de sac, lamenteu i aneu errants pels marges; perquè Milcom anirà a la captivitat, juntament amb els seus sacerdots i els seus prínceps.
4 ¿Per què et glories de les valls, de la teva vall que regalima, lla rebel, la que con a en els seus tresors, dient: Qui vindrà contra mi?
5 Heus aquí, faig venir sobre tu ter- ror per tot el teu voltant –declaració
Referent als lls d’Ammon.
Així diu Jahveh: ¿No té lls
49:1-6 Ez 21:28-32; 25:1-10 49:7-22 Is 34:5-17; Ez 25:12-14
855


   861   862   863   864   865