Page 864 - Biblia Català TBS
P. 864

Jeremies 49
habites a les escletxes del penyal, que t’aferres al cim del turó; encara que alcis el teu niu com una àguila, d’allà et faré baixar –declaració de Jahveh.
17 I Edom esdevindrà una desola- ció, tothom que passarà vora seu restarà atònit, i xiularà burlant-se’n, a causa de totes les seves calamitats. 18 Com la destrucció de Sodoma i Gomorra, i les seves ciutats veïnes –diu Jahveh–, ningú no habitarà allà, i no hi sojornarà cap  ll d’Adam.
19 Heus aquí, com un lleó quan puja del boscatge del Jordà als pas- turatges d’Etan, així, de sobte, el faré fugir d’allà, i hi establiré aquell que sigui escollit. Perquè, ¿qui és com jo? ¿I qui m’assenyalarà un temps? ¿I quin pastor s’estarà dret davant meu?
20 Per això, escolteu el consell que Jahveh ha decretat contra Edom, i els seus plans, que ha planejat contra els habitants de Teman: Certament,  ns els petits del ramat seran arrossegats: certament ell de- solarà llurs prats amb ells.
21 La terra tremola al soroll de llur caiguda; la cridòria de la seva veu ressona  ns al Mar Roig.
22 Heus aquí, com una àguila puja- rà, i volarà veloç, i estendrà les seves ales sobre Bosrà; i el cor dels valents d’Edom serà aquell dia com el cor de la dona a igida.
23 Referent a Damasc. Hamat i Arpad estan avergonyides, perquè han escoltat males notícies, estan desfetes, remogudes com la mar, que no es pot calmar.
24 Damasc ha defallit, s’ha girat per fugir, i el pànic se n’apodera; li aga- fen angoixa i dolors com a una dona de part.
25 Ah! Com ha estat abandonada, la ciutat de la lloança, la vila del meu goig!
26 Per això els seus joves cauran a les seves places, i aquell dia seran exterminats tots els homes de guerra –declaració de Jahveh dels exèrcits.
27 I calaré foc a la muralla de Damasc, i consumirà els palaus de Benadad!
28 Referent a Quedar, i referent als reialmes d’Hassor, que Nabuco- donosor, rei de Babilònia, colpirà. Així diu Jahveh: Alceu-vos, pugeu a Quedar, i espolieu els  lls de l’Orient.
29 Prendran llurs tendes i llur ramat; s’emportaran llurs cortines, i tots llurs bagatges, i llurs camells; i cridaran contra ells: Terror de tot arreu!
30 Fugiu, escapeu-vos lluny, ha- biteu en llocs profunds, habitants d’Hassor –declaració de Jahveh–; perquè Nabucodonosor, rei de Babilònia, ha fet un decret contra vosaltres, i ha tramat un pla contra vosaltres.
31 Alceu-vos, pugeu contra una nació pròspera, que viu segu- ra –declaració de Jahveh–, que no té portes ni barres, i resideixen sols.
32 I llurs camells esdevindran un botí, i la multitud de llur ramat una presa; i els escamparé a tots els vents, aquells que es retallen les vores de la barba; i els portaré llur calamitat de tots costats –declaració de Jahveh.
33 I Hassor serà un cau de gossos salvatges, una desolació per sempre; ningú no hi habitarà, i no hi sojorna- rà cap  ll d’Adam.
34 La paraula de Jahveh que fou revelada al profeta Jeremies referent a Elam, al principi del regnat de Sedecies, rei de Judà, dient:
35 Així diu Jahveh dels exèrcits: Heus aquí, trencaré l’arc d’Elam, el principi del seu poder.
49:18 Gn 19:24-25; Jr 50:40 49:19 Jr 50:44 49:20 Jr 50:45 49:23-27 Is 17:1-3; Am 1:3-5 856


   862   863   864   865   866