Page 866 - Biblia Català TBS
P. 866

Jeremies 50
16 Talleu el sembrador de Babilònia, i el que maneja la falç al temps de la collita; que tots tornin al seu poble davant l’espasa opressora, i que fugin cadascú a la seva terra.
17 Israel és una ovella esgarriada, els lleons l’han escampat; primer el devorà el rei d’Assíria, i després aquest Nabucodonosor, el rei de Babilònia, li ha trencat els ossos.
18 Per això, així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Heus aquí, castigaré el rei de Babilònia i la seva terra, com vaig castigar el rei d’Assíria.
19 I faré tornar Israel a la seva pleta, i pasturarà al Carmel i a Basan, i a la muntanya d’Efraïm i de Galaad la seva ànima se satisfarà.
20 En aquells dies, i en aquell temps –declaració de Jahveh–, recercaran la iniquitat d’Israel, i ja no hi serà; i els pecats de Judà, i no es trobaran, perquè perdonaré aquells que em reservaré.
21 Puja contra la terra de Merataim, contra ella i contra els habitants de Pecod. Destrueix i extermina llur posteritat –declaració de Jahveh–, i compleix tot el que et mano.
22 Al país hi ha un brogit de guerra, i una gran destrucció.
23 Ah! Com ha estat trossejat i tren- cat el martell de tota la terra! Ah! Com ha esdevingut Babilònia una desolació entre les nacions!
24 T’he parat una trampa, i també has estat capturada, oh Babilònia, sense que te n’adonessis: has estat trobada, i també agafada, perquè has combatut contra Jahveh.
25 Jahveh ha obert el seu arsenal, i ha tret els instruments de la seva indignació: perquè aquesta és l’obra del Senyor, Jahveh dels exèrcits, en la terra dels caldeus.
26 Veniu contra ella des de l’extrem de la terra, obriu els seus magat-
zems: apileu-la com un munt de runes i extermineu-la, que no en resti res.
27 Mateu tots els seus vedells, que baixin a la matança. Ai d’ells! Perquè ha arribat llur dia, el temps de llur càstig.
28 Escolteu la veu dels qui fugen i s’escapen de la terra de Babilònia per declarar a Sió la venjança de Jahveh, el nostre Déu, la venjança del seu temple.
29 Crideu els arquers contra Babilònia, tots aquells que tiben l’arc; acampeu al voltant contra ella, que ningú no s’escapi; pagueu-li segons la seva obra, feu-li segons tot el que va fer, perquè ha estat arro- gant contra Jahveh, contra el Sant d’Israel.
30 Per això cauran els seus joves a les seves places, i tots els seus homes de guerra seran eliminats en aquell dia –declaració de Jahveh.
31 Heus aquí, estic contra tu, orgu- llós –a rmació del Senyor, Jahveh dels exèrcits–; perquè ha arribat el teu dia, el temps del teu càstig.
32 I l’orgullós ensopegarà i caurà, i ningú no l’aixecarà: i calaré foc a les seves ciutats, i devorarà tot el seu voltant.
33 Així diu Jahveh dels exèrcits: Els  lls d’Israel estan oprimits, i els  lls de Judà igualment: i tots els qui els feren captius els han retingut, han refusat de deixar-los marxar.
34 Però llur Redemptor és fort, Jahveh dels exèrcits és el seu Nom; ell defensarà totalment llur causa, a dedonarrepòsalaterra,ifer tremolar els habitants de Babilònia. 35 Hi ha una espasa sobre els cal- deus –declaració de Jahveh–, i sobre els habitants de Babilònia, i sobre els seus prínceps, i sobre els seus savis.
36 Hi ha una espasa contra els xer- raires, i es tornaran insensats. Hi ha
858


   864   865   866   867   868