Page 867 - Biblia Català TBS
P. 867

una espasa contra els seus valents, i seran esclafats.
37 Hi ha una espasa contra els seus cavalls i contra els seus carros, i contra tot el poble mesclat que hi ha enmig d’ella, que es tornaran com dones. Hi ha una espasa sobre els seus tresors, i seran espoliats.
38 Hi ha una assecada sobre les seves aigües, i s’han assecat; perquè és una terra d’escultures, i estan bojos pels ídols.
39 Per això les bèsties del desert habitaran amb els xacals, i habitaran en ella les  lles de l’estruç: i mai més no serà poblada, i no serà habitada de generació en generació.
40 Serà com l’enderroc que Déu féu de Sodoma i de Gomorra, i els seus veïns –declaració de Jahveh: ningú no habitarà allà, ni hi sojornarà en ella cap  ll d’Adam.
41 Heus aquí, un poble ve del nord, i una gran nació, i molts reis seran desvetllats dels extrems de la terra. 42 Prendran l’arc i la javelina, ells seran cruels i no tindran compassió; llur veu bramularà com la mar, i ca- valcaran sobre cavalls ordenats per a la batalla com un sol home, contra tu,  lla de Babilònia.
43 El rei de Babilònia ha escoltat de llur fama, i les seves mans han defallit; l’angoixa s’ha apoderat d’ell, el dolor com el d’una dona de part. 44 Heus aquí, com un lleó quan puja del boscatge del Jordà als pas- turatges d’Etan, així, de sobte, el faré fugir d’allà, i hi establiré aquell que sigui escollit. Perquè, ¿qui és com jo? ¿I qui m’assenyalarà un temps? ¿I quin pastor s’estarà dret davant meu?
45 Per això, escolteu el decret que Jahveh ha decretat contra Babilònia, i els seus plans, que ha planejat con- tra la terra dels caldeus. Certament,  ns els petits del ramat seran arros-
50:40 Jr 49:18 50:41 Jr 6:22 50:42 Jr 6:23 51:1 Ap 18 51:7 Ap 17:2-4
Jeremies 50, 51
segats: certament ell desolarà llurs prats amb ells.
46 Amb l’estrèpit de la presa de Babilònia s’estremeix la terra, i la cridòria ressona entre les nacions.
51
Així diu Jahveh: Heus aquí,
desvetllo un vent destructor contra Babilònia, i contra els qui habiten enmig dels meus enemics.
2 I enviaré a Babilònia ventadors que la ventin, i buidaran la seva terra; perquè per tot arreu estaran contra ella en el dia dolent.
3 Que l’arquer tensi el seu arc contra el qui tensa l’arc, i contra el qui s’alça en la seva armadura; no tingueu compassió dels seus joves, destruïu completament tot el seu exèrcit.
4 I els morts cauran a la terra dels caldeus, i els traspassats en els seus carrers.
5 Perquè, Israel i Judà no han estat deixats vidus pel seu Déu, per Jahveh dels exèrcits; malgrat que llur terra era plena de pecat contra el Sant d’Israel.
6 Fugiu d’enmig de Babilònia, i que cadascú salvi la seva ànima; no sigueu exterminats per la seva ini- quitat; perquè aquest és el temps de la venjança de Jahveh, ell li donarà la seva paga.
7 Babilònia era una copa d’or a la mà de Jahveh, embriagava tota la terra; les nacions van beure del seu vi, per això deliren les nacions.
8 De sobte ha caigut Babilònia, i s’ha esmicolat; udoleu per ella, pre- neu bàlsam per al seu dolor, potser es guarirà.
9 Vam intentar guarir Babilònia però no ha pogut ser guarida; abando- neu-la, i anem-nos-en cadascú a la seva pròpia terra; perquè el seu judici arriba als cels, i puja  ns al núvols. 10 Jahveh ha exposat les nostres justícies; veniu, i contarem a Sió l’obra de Jahveh, el nostre Déu.
50:43 Jr 6:24 50:44 Jr 49:19 50:45 Jr 49:20
859


   865   866   867   868   869