Page 869 - Biblia Català TBS
P. 869

rei de Babilònia que la seva ciutat ha estat capturada per tot arreu.
32 I els guals han estat capturats, i han cremat els canyars amb foc, i els homes de guerra estan esglaiats.
33 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits, el Déu d’Israel: La  lla de Babilònia és com una era al temps de batre; encara una mica, i arribarà el temps de la collita per a ella.
34 Nabucodonosor, el rei de Babi- lònia, m’ha devorat, m’ha esclafat, m’ha posat com una gerra buida, m’ha engolit com un dragó, ha om- plert el seu ventre amb les meves delícies, m’ha fet marxar lluny.
35 Que la violència que han fet contra la meva carn sigui feta sobre Babilònia, diu l’habitant de Sió; i la meva sang sigui sobre els habitants de Caldea, diu Jerusalem.
36 Per això, així diu Jahveh: Heus aquí, defensaré la teva causa, i et venjaré; i eixugaré el seu mar, i faré assecar les seves fonts.
37 I faré de Babilònia un munt de runes, un cau de gossos salvatges, una desolació i un ridícul, sense cap habitant.
38 Rugiran junts com lleons joves; grunyiran com cadells de lleons.
39 En el seu ardor, els prepararé els seus banquets, i els embriagaré, perquè estiguin eufòrics i s’adormin en un son etern, i no es despertin –declaració de Jahveh.
40 Els portaré com xais a l’escorxador, com moltons amb bocs. 41 Ah! Com ha estat capturat Xeixac, i com ha estat suprimida la glòria de tota la terra! Ah! Com ha esdevingut Babilònia una desolació entre les nacions!
42 El mar ha pujat contra Babilònia, l’ha coberta amb la multitud de les seves onades.
43 Les seves ciutats han esdevin- gut una desolació, una terra seca i un desert, una terra on ningú no
51:35 Ps 137:8-9
Jeremies 51
hi habita, i on no hi passa cap  ll d’home.
44 I castigaré Bel a Babilònia, i li trauré de la boca allò que havia en- golit; i les nacions ja no hi a uiran més; també ha caigut la muralla de Babilònia.
45 Sortiu d’enmig seu, poble meu, i que cadascú salvi la seva ànima davant la ira encesa de Jahveh.
46 Que el vostre cor no sigui covard, i no tingueu por de la notícia que se sent pel país –perquè un any ve un rumor i l’any següent un altre rumor–, que hi ha violència a la terra, dirigent contra dirigent.
47 Per això, heus aquí, vénen dies en què castigaré les imatges grava- des de Babilònia; i tota la seva terra serà avergonyida, i tots els seus ferits de mort cauran enmig d’ella.
48 Ielscelsilaterra,itotelque hi ha en ells, cridaran de goig sobre Babilònia; perquè del nord vindran els seus destructors –declaració de Jahveh.
49 Així com Babilònia va fer caure els morts d’Israel, també a Babilònia cauran els morts de tota la terra.
50 Els que heu escapat de l’espasa, marxeu, no us atureu; de lluny estant recordeu Jahveh, i que Jerusalem torni al vostre cor.
51 Estem avergonyits perquè hem escoltat l’ultratge; la confusió ha co- bert els nostres rostres, perquè van venir estrangers contra el santuari de la casa de Jahveh.
52 Per això, heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– que castigaré les seves imatges gravades, i els ferits gemegaran per tota la seva terra.
53 Ni que Babilònia pugés als cels, i forti qués la seva força a les altures, jo li enviaré devastadors –declaració de Jahveh.
54 El so d’un crit a Babilònia, i gran destrucció a la terra dels caldeus!
861


   867   868   869   870   871