Page 872 - Biblia Català TBS
P. 872

Jeremies 52
31 I s’esdevingué, l’any trenta-set de la deportació de Joiaquín, rei de Judà, el mes dotzè, el vint-i-cinquè dia del mes, que Evil-Merodac, rei de Babilònia, va aixecar, l’any primer del seu regnat, el cap de Joiaquín, rei de Judà, i el va fer sortir de la casa de la presó;
32 i li va parlar amistosament, i va posar el seu tron per sobre del
tron dels reis que eren amb ell a Babilònia;
33 i va canviar els seus vestits de presó, i va menjar pa en presència seva contínuament, tots els dies de la seva vida.
34 I la seva manutenció, una manu- tenció perpètua, li fou donada pel rei de Babilònia, dia rere dia,  ns al dia de la seva mort, tots els dies de la seva vida.
864


   870   871   872   873   874