Page 873 - Biblia Català TBS
P. 873

Lamentacions de Jeremies
1Ah! Com seu sola, la ciutat que era plena de gent! La que era gran entre les nacions, ha esdevin-
gut com una viuda! La princesa entre les províncies, ha esdevingut tributària!
2 Plora amargament de nit, i les seves llàgrimes són sobre les seves galtes; no n’hi ha cap que la conforti, de tots els seus amants, tots els seus amics l’han traïda, se li han tornat enemics.
3 Judà ha estat deportada, en a ic- ció i en gran servitud: ella habita entre les nacions, no troba descans; tots els seus perseguidors l’han atra- pada entre angoixes.
4 Els camins de Sió estan de dol, sense que ningú vingui a les solem- nitats: tots els seus portals són deso- lats, els seus sacerdots gemeguen, les seves verges estan a igides, i ella està en amargor.
5 Els seus adversaris dominen, els seus enemics prosperen: perquè Jahveh l’ha a igit per les seves mol- tes transgressions: els seus infants han anat captius davant l’adversari.
6 I s’ha esvaït de la  lla de Sió tot el seu honor, els seus prínceps han estat com cérvols que no troben pas- tura, i se’n van sense força davant del perseguidor.
7 Jerusalem ha recordat totes les seves coses desitjables que tenia des
1:10 Jr 51:51 1:12 Dn 9:12
dels dies antics, en els dies de la seva a icció i de les seves misèries, quan el seu poble caigué a les mans de l’adversari, i no hi havia ningú que l’ajudés: els adversaris la veieren, es burlaren dels seus acabaments.
8 Jerusalem ha pecat greument, per això s’ha tornat impura: tots els qui l’honoraven l’han menyspreat, per- què han vist la seva nuesa; també ella ha gemegat i s’ha fet enrere.
9 La seva impuresa és en les seves faldes; no es recordava de la seva  , i inesperadament ha caigut, ningú no la consola. Mira, Jahveh, la meva a icció, perquè l’enemic s’enalteix.
10 L’adversari ha estès la seva mà sobre totes les seves coses desitjables: perquè ella ha vist com entraven les nacions al seu santuari, a les quals tu havies manat que no entressin en la teva assemblea.
11 Tot el seu poble gemegava cercant pa, han donat les seves coses desitja- bles a canvi de menjar, per restaurar l’ànima. Mira, Jahveh, i considera, perquè sóc vil.
12 ¿No és res per a vosaltres, tots els qui passeu pel camí? Mireu, i veieu si hi ha un dolor com el meu dolor, que s’abat damunt meu, amb el qual Jahveh m’ha a igit en el dia del furor de la seva indignació.
13 De dalt ha enviat foc als meus ossos, i els ha subjugat: ha estès una
865


   871   872   873   874   875