Page 875 - Biblia Català TBS
P. 875

6 I ha sacsejat la seva tenda com un jardí, ha destruït el seu lloc de trobada: Jahveh ha fet oblidar a Sió les solemnitats i els dies de descans, i ha menyspreat el rei i el sacerdot en la indignació del seu enuig.
7 El Senyor ha abominat el seu altar, ha rebutjat el seu santuari, ha lliurat a la mà de l’enemic els murs dels seus palaus; s’ha fet un clamor en la casa de Jahveh, com en un dia solemne.
8 Jahveh ha planejat destruir la mu- ralla de la  lla de Sió: ha estès el cordill, no ha retirat la seva mà per deixar de destruir: i ha fet gemegar l’antemural i la muralla, s’han esfon- drat alhora.
9 Els seus portals s’han enfonsat a terra, ha destruït i trencat els seus forrellats: el seu rei i els seus prín- ceps són entre les nacions, no hi ha llei, tampoc els seus profetes no han trobat cap visió de part de Jahveh.
10 Els ancians de la  lla de Sió s’asseuen al terra, guarden silenci: s’han llançat pols sobre el cap, s’han cenyit amb roba de sac; les verges de Jerusalem han acotat el cap  ns a terra.
11 Els meus ulls es consumeixen de llàgrimes, em bullen les entranyes, el meu fetge es vessa a terra, a causa de la destrucció de la  lla del meu poble: perquè el nen i el nadó defa- lleixen per les places de la ciutat.
12 Diuen a les seves mares: On és el blat i el vi? Mentre s’esvaeixen, com ferits, per les places de la ciutat, vessant llur ànima en el si de llurs mares.
13 ¿Què testi caré de tu? A qui et compararé,  lla de Jerusalem? A què
Lamentacions 2
et faré semblant per consolar-te, verge  lla de Sió? Perquè la teva destrossa és gran com el mar: ¿qui te’n podrà guarir?
14 Els teus profetes han tingut visi- ons de vanitat i neciesa referent a tu: i no han descobert la teva iniquitat, per revocar el teu captiveri, sinó que han vist missatges de vanitat i de seducció referent a tu.
15 Tots els que passen piquen els palmells contra tu, xiulen i mouen el cap contra la  lla de Jerusalem: ¿És aquesta la ciutat què deien de perfecta bellesa, el goig de tota la terra?
16 Tots els teus enemics han obert la seva boca contra tu, han xiulat i han fet cruixir les dents, han dit: L’hem engolida. Certament aquest és el dia que esperàvem: l’hem trobat, l’hem vist.
17 Jahveh ha fet el que havia plane- jat, ha complert la seva paraula que havia ordenat des dels dies antics: ha enderrocat, i no se’n compadí; i ha fet que l’enemic s’alegrés sobre tu, ha aixecat el corn dels teus adversa- ris.
18 Llur cor ha cridat el Senyor: Oh muralla de la  lla de Sió, vessa llàgrimes, de dia i de nit, com un torrent: no et donis repòs, que no s’aturin les ninetes dels teus ulls!
19 Alça’t, crida fort de nit, a l’inici de les vetlles: vessa com aigua el teu cor davant la presència del Senyor: aixeca les teves mans vers ell, per demanar-li la vida dels teus infants, que defalleixen de fam al cap de tots els carrers.
20 Mira, Jahveh, i considera a qui has fet això. ¿Devoraran les dones el
2:14 Jr 29:8-9 2:15 Ps 50:2 2:20 Dt 28:53; Jr 19:9
867


   873   874   875   876   877