Page 877 - Biblia Català TBS
P. 877

34 Quan són esclafats sota els peus tots els captius de la terra,
35 quan es perverteix el dret d’un home davant la presència de l’Altíssim,
36 quan es defrauda a un home en la seva causa, el Senyor no ho aprova.
37 ¿Qui és aquest que diu que s’esdevé res que el Senyor no hagi manat?
38 ¿No surten de la boca de l’Altíssim els mals i el bé?
39 ¿Per què es plany l’home que viu, l’home fort pel càstig dels seus pecats?
40 Cerquem i examinem els nostres camins, i tornem a Jahveh.
41 Aixequem el nostre cor amb les mans vers Déu en els cels.
42 Nosaltres ens hem rebel·lat, i hem estat desobedients: tu no has perdo- nat.
43 T’has cobert d’enuig, i ens has perseguit: has matat, no has tingut compassió.
44 T’has cobert amb un núvol, a   que la pregària no passi.
45 Ens has fet deixalla i rebuig enmig dels pobles.
46 Tots els nostres enemics han obert llur boca contra nosaltres.
47 El terror i la fossa han vingut sobre nosaltres, la desolació i la des- trucció.
48 Braçals d’aigua baixen dels meus ulls, pel desastre de la  lla del meu poble.
49 Els meus ulls ragen, i no s’aturen, no tenen descans,
50  ns que Jahveh miri i ho vegi des dels cels.
51 Els meus ulls a igeixen la meva ànima, per totes les  lles de la meva ciutat.
3:54 Ps 69:2
Lamentacions 3, 4
52 Els meus enemics em volen caçar, com un ocell, sense causa.
53 Destrueixen la meva vida dins del pou, i m’hi  quen una llosa.
54 Les aigües han cobert el meu cap; em deia: Estic perdut.
55 Vaig invocar el teu Nom, Jahveh, des de les profunditats del pou.
56 Tu has escoltat la meva veu, no has amagat la teva orella del meu sospir, del meu crit d’auxili.
57 Et vas atansar el dia que et vaig invocar; em digueres: No tinguis por.
58 Has defensat, Senyor, els plets de la meva ànima: has redimit la meva vida.
59 Has vist, Jahveh, la injustícia que fan contra mi: defensa el meu dret. 60 Has vist tota llur venjança, tots llurs pensaments contra mi.
61 Has escoltat llurs ultratges, Jahveh, tots llurs pensaments contra mi.
62 Els llavis dels meus oponents, i llur conspiració, estan contra mi tot el dia.
63 Mira’ls quan seuen i quan s’aixequen: jo sóc la seva cançoneta.
64 Retribueix-los, Jahveh, segons l’obra de llurs mans.
65 Els donaràs obstinació de cor, la teva maledicció serà sobre ells.
66 Els perseguiràs amb enuig, i els exterminaràs de sota els cels, Jahveh!
2 Els  lls de Sió, preciosos, que eren comparables a l’or  , han estat considerats gerros de terrissa, obra de les mans d’un terrisser.
4
Ah! Com s’ha ennegrit l’or! Com
ha canviat el millor or pur! Les pedres del santuari han estat escam- pades al cap de tots els carrers.
869


   875   876   877   878   879