Page 879 - Biblia Català TBS
P. 879

que també a tu et passaran la copa, t’hi embriagaràs i et despullaràs.
22 S’ha acomplert el càstig de la teva iniquitat,  lla de Sió: no tornarà a deportar-te. Castigarà la teva iniqui- tat,  lla d’Edom, descobrirà els teus pecats.
5Recorda, Jahveh, el que ens ha passat: considera i mira el nostre oprobi.
2 La nostra heretat ha passat als forasters, les nostres cases als estran- gers.
3 Som orfes, sense pare, les nostres mares són com viudes.
4 Hem hagut de beure la nostra aigua comprant-la amb diners, hem hagut d’obtenir la fusta amb un preu.
5 Sobre el nostre coll pesa la per- secució: estem fatigats, no tenim repòs.
6 Hem donat la mà a Egipte, a Assíria per saciar-nos de pa.
7 Els nostres pares han pecat, ja no hi són: nosaltres portem llurs iniqui- tats.
8 Els servents han dominat sobre nosaltres, ningú no ens allibera de llur mà.
9 Amb perill de les nostres vides por- tem el nostre pa, a causa de l’espasa del desert.
4:22 Is 40:2 5:1 Ps 89:50-51
Lamentacions 4, 5
10 La nostra pell s’ha encès com un forn, per l’ardor de la fam.
11 Han humiliat les dones a Sió, les verges a les ciutats de Judà.
12 Han penjat els prínceps amb llur mà: els rostres dels ancians no han estat honorats.
13 Han portat els joves a moldre, i han fet ajupir els nois per portar la llenya.
14 Els ancians ja no van al portal, els joves ja no canten cap cançó.
15 S’ha acabat el goig del nostre cor, la nostra dansa s’ha tornat en dol. 16 La corona ens ha caigut del cap: ai de nosaltres, perquè hem pecat! 17 Per això està  uix el nostre cor, per aquestes coses s’han enfosquit els nostres ulls:
18 com que la muntanya de Sió està desolada, les guineus s’hi passegen.
19 Tu, Jahveh, perdures per sempre: el teu tron de generació en genera- ció.
20 ¿Per què ens oblides per sempre, i ens abandones durant tants dies? 21 Fes-nos tornar a tu, Jahveh, i tor- narem: renova els nostres dies com eren abans;
22 encara que tu ens has ben rebut- jat, t’has aïrat contra nosaltres  ns a l’extrem.
871


   877   878   879   880   881