Page 88 - Biblia Català TBS
P. 88

Èxode 15
és el meu Déu, i el glori co; el Déu del meu pare, i l’exalço.
3 Jahveh és un home de guerra, Jahveh és el seu Nom.
4 Els carros del Faraó i el seu exèr- cit els ha llançat dins del mar, i els escollits dels seus o cials han estat enfonsats dins del Mar Roig.
5 Els abismes els han cobert, han bai- xat a les profunditats com una pedra. 6 La teva dreta, Jahveh, és majestuo- sa en poder. La teva dreta, Jahveh, esmicola l’enemic.
7 I en la grandesa de la teva majes- tat enderroques els qui s’aixequen contra tu; envies la teva ira, i els consumeix com el rostoll.
8 I al buf dels teus narius s’han amuntegat les aigües, les onades s’han aixecat com una columna, els abismes s’han congelat al cor del mar.
9 L’enemic digué: Els perseguiré, els atraparé, repartiré el botí, ompli- ré la meva ànima amb ells, desem- beinaré la meva espasa, la meva mà els destruirà.
10 Tu bufares amb el teu vent, i els ha cobert el mar, s’han enfonsat com el plom en les aigües impetuoses.
11 Qui com tu entre els déus, Jahveh? Qui com tu, majestuós en santedat? Terrible en lloances, fent meravelles!
12 Has estès la teva dreta, i la terra els ha engolit.
13 En la teva misericòrdia has guiat el poble que vas redimir, en la teva força l’has menat a l’estatge de la teva santedat.
14 Ho han escoltat els pobles, i tre- molen; l’angoixa s’ha apoderat dels habitants de Filistea.
15 Llavors s’han esglaiat els cabdills d’Edom, als forts de Moab els ha agafat tremolor. Tots els habitants de Canaan s’han fos.
16 El terror i l’angoixa els ha caigut al damunt, la grandesa del teu braç
15:13 Is 63:13 15:14 Nm 14:14; Js 2:9-11; 5:1 80
els ha deixat immòbils com una pedra;  ns que hagi travessat el teu poble, Jahveh,  ns que hagi traves- sat el poble que tu has comprat.
17 Tu els faràs entrar, i els plantaràs a la muntanya del teu heretatge, al lloc que et vas fer per residir-hi, Jahveh, al santuari, Senyor, que han establert les teves mans.
18 Jahveh regna per sempre i eter- nament!
19 Perquè els cavalls del Faraó, amb els seus carros i els seus cavallers, entraren dins del mar, i Jahveh féu tornar les aigües del mar damunt d’ells, però els  lls d’Israel camina- ren en l’eixut enmig del mar.
20 I Maria, la profetessa, germa- na d’Aaron, agafà el tamborí a la seva mà, i totes les dones sortiren darrere d’ella amb tamborins i amb danses.
21 I Maria els respongué: Canteu a Jahveh, perquè ha triomfat glorio- sament, ha llançat dins del mar el cavall i el seu cavaller.
22 I Moisès féu marxar Israel del Mar Roig, i sortiren cap al desert de Xur. I anaren tres dies pel desert i no trobaren aigua.
23 I quan arribaren a Marà, no pogueren beure les aigües de Marà perquè eren amargues. Per això anomenaren el seu nom Marà.
24 I el poble murmurà contra Moisès, dient: Què beurem?
25 I ell clamà a Jahveh, i Jahveh li mostrà un arbre. I el llançà dins les aigües, i les aigües s’endolciren. Allà els establí un estatut i una ordenan- ça, i allà els provà.
26 I digué: Si escoltes atentament la veu de Jahveh el teu Déu, i fas el que és recte als seus ulls, i pares l’oïda als seus manaments, i guardes tots els seus estatuts, no posaré sobre tu cap malaltia d’aquelles que vaig
15:26 Ps 103:3


   86   87   88   89   90