Page 881 - Biblia Català TBS
P. 881

20 Cap allà on havia d’anar l’esperit, anaven; cap allà on l’esperit anava, les rodes també s’aixecaven amb ells; perquè l’esperit de l’ésser vivent era en les rodes.
21 Quan ells avançaven, elles avan- çaven; i quan ells s’aturaven, elles s’aturaven; i quan s’alçaven de terra, les rodes també s’alçaven juxtapo- sant-se; perquè l’esperit de l’ésser vivent era en les rodes.
22 I damunt dels caps de cada ésser vivent hi havia una expansió sem- blant a un cristall de gel majestuós, estès damunt dels seus caps.
23 I sota l’expansió les seves ales s’alçaven rectes, l’una vers l’altra: cada un en tenia dues, que li cobrien el cos d’aquest costat, i cada un en tenia unes altres dues, que li cobrien l’altre costat del cos.
24 I vaig escoltar el so de les seves ales quan caminaven –era com el so de moltes aigües, com la veu del Totpoderós, com el so del xàfec, com el so d’un exèrcit. Quan s’aturaven, abaixaven llurs ales.
25 I va ressonar una veu dalt de l’expansió que hi havia damunt dels seus caps: quan s’aturaven, abaixa- ven les seves ales.
26 I per damunt l’expansió que te- nien sobre els seus caps hi havia com un tron que semblava de pedra de sa r, i sobre aquesta semblança del tron, hi havia com la semblança d’un home sobre ell, assegut a dalt. 27 I vaig veure com la brillantor de l’ambre, com si tingués foc al mig, que embolcallava l’aspecte dels seus lloms en amunt; i l’aspecte dels seus lloms en avall, vaig veure com una semblança de foc, i tenia una resplen- dor al voltant.
28 Semblant a l’arc que apareix entre els núvols en un dia de pluja, així era l’aparença de la resplendor al voltant. Aquesta era l’aparença de la semblança de la glòria de Jahveh. I en veure-la, vaig caure sobre el
1:24 Ap 1:15 1:26 Ez 10:1; Ap 4:2, 3 1:27 Ez 8:2
Ezequiel 1, 2, 3
meu rostre, i vaig escoltar la veu del qui parlava.
2 I l’Esperit entrà dins meu mentre em parlava, i em féu posar sobre els meus peus, i vaig escoltar el qui em parlava.
3 I em digué: Fill d’home, jo t’envio als  lls d’Israel, a pobles rebels que s’han rebel·lat contra mi: ells i llurs pares s’han revoltat contra mi  ns al mateix dia d’avui.
4 I són  lls de cara gruixuda, i obsti- nats de cor. Jo t’hi envio, i els diràs: Així diu el Senyor Jahveh.
5 I ells, tant si volen escoltar com si refusen d’escoltar –perquè són una casa rebel–, sabran que hi ha hagut un profeta enmig d’ells.
6 I tu,  ll d’home, no els tinguis por, i no t’espantis de les seves pa- raules; malgrat que siguin bardisses i espines per a tu, i malgrat que habi- tis entre escorpins: no tinguis por de les seves paraules, i no t’espantis de les seves cares, perquè són una casa rebel.
7 I tu els parlaràs les meves parau- les, tant si volen escoltar com si re- fusen d’escoltar, perquè aquests són molt rebels.
8 Però tu,  ll d’home, escolta això que et dic, no siguis rebel com la casa rebel: obre la teva boca, i menja el que et dono.
9 I vaig mirar i, vet aquí una mà estesa vers mi; i, vet aquí, hi havia un rotlle de llibre.
10 I el desenrotllà davant meu, i era escrit per dins i per fora; i hi havia escrits planys i sospirs i ais.
2:1 Dn 10:11 2:6 Jr 1:8, 17 3:1-3 Ap 10:9, 10 873
2
I em digué: Fill d’home, posa’t
dret sobre els teus peus, i parlaré amb tu.
3
I em digué: Fill d’home, el que
trobis, menja-ho; menja aquest rotlle, i vés, parla a la casa d’Israel.


   879   880   881   882   883