Page 884 - Biblia Català TBS
P. 884

Ezequiel 5, 6
cap i per la teva barba; i pren-te unes balances de pesar, i repartiràs els cabells.
2 Un terç el cremaràs amb foc enmig de la ciutat, en complir-se els dies del setge; i prendràs un altre terç, i colpiràs amb el ganivet al seu voltant; i l’altre terç l’escamparàs al vent; perquè jo desembeinaré l’espasa darrere d’ells.
3 I en prendràs d’allà una petita quantitat, i els lligaràs a les franges del teu vestit.
4 I també en prendràs d’aquests, i els llançaràs enmig del foc, i els cremaràs al foc; d’allí s’escamparà el foc contra tota la casa d’Israel.
5 Així diu el Senyor Jahveh: Aquesta és Jerusalem! L’he posat enmig de les nacions, i l’he envoltat de terres.
6 I ella ha canviat els meus judicis en perversitat més que les altres na- cions, i els meus estatuts, més que les terres que l’envolten; perquè han menyspreat els meus judicis, i no han caminat en els meus estatuts.
7 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Ja que us heu multiplicat més que les nacions que us envolten, i no heu caminat en els meus estatuts, ni heu fet els meus judicis, ni heu fet segons els judicis de les nacions que us envolten;
8 per tant, així diu el Senyor Jahveh: Vet aquí que jo estic contra tu, també jo, i enmig teu faré judicis davant dels ulls de les nacions.
9 Ifaréentuelquemainohefet, i mai més no faré res de semblant, a causa de totes les teves abomi- nacions.
10 Per això els pares es menjaran els  lls enmig teu, i els  lls es menjaran llurs pares, i faré judicis dintre teu, i escamparé tot el teu romanent a tots els vents.
11 Tant cert com jo visc –a rmació del Senyor Jahveh– que per haver
profanat el meu santuari amb totes les teves coses detestables, i amb totes les teves abominacions: per això jo mateix et faré minvar, i el meu ull no tindrà pietat, i tampoc jo no et tindré compassió.
12 Un terç dels teus morirà de pesta, i es consumiran de fam enmig teu, i un altre terç caurà per l’espasa al teu voltant, i l’altre terç l’escamparé a tots els vents, i desembeinaré l’espasa darrere d’ells.
13 I la meva ira s’acomplirà, i des- fogaré el meu furor sobre ells, i m’apaivagaré: i coneixeran que jo, Jahveh, he parlat en el meu zel, quan el meu furor serà acomplert en ells.
14 I faré de tu una ruïna i un oprobi entre les nacions que tens al voltant, als ulls de tot aquell que passi.
15 I això serà un motiu d’oprobi i d’ultratge, d’escarment i d’esglai per a les nacions que tens al voltant, quan jo executi en tu els judicis amb ira i amb furor i amb furioses repren- sions. Jo, Jahveh, he parlat.
16 Quan jo enviaré contra ells les sage- tes malignes de la fam, que duen la des- trucció, que enviaré per arruïnar-vos, i afegiré la fam sobre vosaltres, i us trencaré el suport del pa.
17 I enviaré sobre vosaltres la fam i les bèsties dolentes, i et deixaran sense  lls; i la pesta i la sang passa- ran sobre tu, i portaré l’espasa contra tu. Jo, Jahveh, he parlat.
6
5:9 Dn 9:12 5:10 Dt 28:53; Jr 19:9; Lm 4:10 6:3 Lv 26:30 876
I la paraula de Jahveh vingué a
mi, dient:
2 Fill d’home, posa la teva cara vers les muntanyes d’Israel, i profetitza contra elles.
3 I diràs: Muntanyes d’Israel, escol- teu la paraula del Senyor Jahveh. Així diu el Senyor Jahveh, a les muntanyes i als turons, als torrents i a les valls: Heus aquí, jo, jo mateix faré venir contra vosaltres l’espasa, i destruiré els vostres llocs alts.


   882   883   884   885   886