Page 885 - Biblia Català TBS
P. 885

4 I els vostres altars seran desolats: i els vostres ídols solars seran tren- cats, i faré caure els vostres morts davant dels vostres ídols.
5 I posaré els cadàvers dels  lls d’Israel davant llurs ídols, i escam- paré els vostres ossos al voltant dels vostres altars.
6 A tot arreu on habiteu, les ciutats seran enrunades, i els llocs alts seran desolats, de manera que els vostres altars restaran enrunats i destruïts; i els vostres ídols seran esmicolats i desapareixeran, i els vostres ídols solars seran abatuts, i les vostres obres seran esborrades.
7 I els morts cauran enmig vostre: llavors sabreu que jo sóc Jahveh.
8 Però en deixaré una resta, dels que s’escapin de l’espasa entre les nacions, quan sereu dispersats per les terres.
9 I els vostres supervivents es re- cordaran de mi entre les nacions on hauran estat duts captius, perquè estic aixafat a causa de llur cor adúl- ter, que s’ha apartat de mi, i a causa de llurs ulls que adulteren darrere llurs ídols, i tindran fàstic d’ells ma- teixos pels mals que han comès amb totes llurs abominacions.
10 Llavors sabran que jo sóc Jahveh: i no vaig dir debades que els faria aquest mal.
11 Així diu el Senyor Jahveh: Bat de mans, i pica de peus, i digues: Ai de totes les malvades abominacions de la casa d’Israel! Perquè cauran per l’espasa, per la fam i per la pesta.
12 El de lluny morirà de pesta, i el de prop caurà per l’espasa, i el qui serà deixat i l’assetjat, morirà de fam. Així acompliré el meu furor sobre ells.
13 Llavors sabreu que jo sóc Jahveh, quan llurs morts seran enmig de llurs ídols, al voltant de llurs altars, damunt de tot turó elevat, en tots els cims de les muntanyes, i sota tot
Ezequiel 6, 7
arbre verd, i sota tot roure espès, al lloc on ells oferien olor suau a tots llurs ídols.
14 I estendré la meva mà sobre ells, i deixaré la terra desolada i devasta- da, més que el desert devers Diblà, per tot arreu on habiten. I sabran que jo sóc Jahveh!
7
I la paraula de Jahveh vingué a
mi, dient:
2 I tu,  ll d’home, així diu el Senyor Jahveh, a la terra d’Israel: La  , la   ve sobre els quatre cantons de la terra.
3 Ara arriba la teva  , i enviaré la meva ira sobre tu, i et jutjaré segons els teus camins, i carregaré damunt teu totes les teves abominacions.
4 I el meu ull no et tindrà pietat, i no tindré misericòrdia, perquè posaré els teus camins damunt teu, i les teves abominacions seran enmig teu. Llavors sabreu que jo sóc Jahveh.
5 Així diu el Senyor Jahveh: Un mal, vet aquí que ve un mal únic.
6 La   ve, ve la  , s’ha despertat contra tu; vet aquí que ve.
7 El matí ve a tu, habitant de la terra! El temps ve, el dia és a prop; dia de tumult, i no pas de crits de joia a les muntanyes.
8 Ara aviat vessaré el meu furor damunt teu, i completaré en tu la meva ira, i et jutjaré segons els teus camins, i carregaré sobre teu totes les teves abominacions.
9 I el meu ull no tindrà pietat, i no tindré compassió: et pagaré segons els teus camins, i les teves abomi- nacions seran enmig teu. Llavors sabreu que jo, Jahveh, sóc el qui colpeix.
10 Heus aquí el dia, heus aquí que ve, ha arribat el matí, la vara ha  orit, l’orgull ha brotat.
11 La violència s’ha alçat com una vara d’impietat; d’ells no en restarà
877


   883   884   885   886   887