Page 890 - Biblia Català TBS
P. 890

Ezequiel 11, 12
14 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
15 Fill d’home, els teus germans, sí, els teus germans, els teus pa- rents i tota la casa d’Israel, tota ella, són aquells a qui els habitants de Jerusalem digueren: Allunyeu-vos de Jahveh. És a nosaltres que se’ns ha donat aquesta terra en posses- sió!
16 Per tant, digues: Així parla el Senyor Jahveh: Malgrat que els he allunyat entre les nacions, i malgrat que els he dispersat entre les terres, tanmateix els seré com un petit san- tuari en les terres on han entrat.
17 Per tant, digues: Així parla el Senyor Jahveh: Jo us aplegaré d’entre els pobles, i us recolliré d’entre les terres on heu estat disper- sats, i us donaré la terra d’Israel.
18 I hi vindran, i en trauran totes les coses detestables i totes les abomina- cions d’ella.
19 I els donaré un sol cor, i posaré un esperit nou en el vostre interior, i trauré el cor de pedra fora de llur carn, i els donaré un cor de carn:
20 a   que caminin en els meus estatuts, i guardin els meus judicis, i els practiquin. I ells seran el meu poble, i jo seré el seu Déu.
21 Aquells, però, el cor dels quals va darrere el desig de llurs coses de- testables i de llurs abominacions, jo retribuiré el seu camí sobre els seus caps –a rmació del Senyor Jahveh.
22 I els querubins alçaren llurs ales, i les rodes els van acompanyar; i la glòria del Déu d’Israel era a dalt, damunt d’ells.
23 I la glòria de Jahveh pujà d’en- mig de la ciutat, i s’aturà damunt la muntanya que hi ha a l’est de la ciutat.
24 I l’Esperit em va aixecar, i em va portar a Caldea, entre els deportats, en una visió de l’Esperit de Déu. I la visió que havia vist s’esvaí.
25 Llavors vaig explicar als depor- tats totes les coses que Jahveh m’ha- via mostrat.
12
11:16 Lv 26:44 11:17 Jr 30:18 11:19, 20 Ez 36:26-28 11:20 Ap 21:7 12:2 Is 6:9 882
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 Fill d’home, tu habites enmig d’una casa rebel: tenen ulls per veure-hi, però no hi veuen; tenen orelles per escoltar, però no escolten; perquè són una casa rebel.
3 I tu,  ll d’home, prepara per a tu farcells de deportat, i marxa de dia, davant dels ulls d’ells; i marxaràs del teu lloc a un altre lloc davant dels seus ulls. Potser se n’adonaran, malgrat que són una casa rebel.
4 I trauràs fora els teus farcells, com els farcells d’un deportat, de dia, davant dels seus ulls, i tu sortiràs al vespre davant dels seus ulls, com surten els que van a la deportació.
5 Davant dels seus ulls, foradaràs el mur, i en sortiràs.
6 Davant dels seus ulls, te’ls posa- ràs a l’espatlla, te’ls enduràs en la foscor; et cobriràs el rostre per no veure la terra, perquè t’he posat com a senyal per a la casa d’Israel.
7 Ijohovaigferaixí,talcomse m’havia manat: de dia vaig portar fora els meus farcells, com els far- cells d’un deportat, i al vespre vaig foradar el mur amb la mà; m’ho vaig endur en la foscor, m’ho vaig posar a l’espatlla, davant dels seus ulls.
8 I la paraula de Jahveh vingué a mi al matí, dient:
9 Fill d’home, la casa d’Israel, aquesta casa rebel, ¿no t’han dit: Què fas?
10 Respon-los: Així diu el Senyor Jahveh: Aquest càrrec s’aixeca con- tra el príncep de Jerusalem, i tota la casa d’Israel que hi ha enmig d’ells. 11 Digues: Jo sóc el vostre senyal. Igual com he fet jo, igual els faran a


   888   889   890   891   892