Page 897 - Biblia Català TBS
P. 897

52 Pateix tu també l’oprobi, tu que has promocionat les teves germa- nes, a causa dels teus pecats que, més abominablement que elles, has comès: elles són més justes que tu. Avergonyeix-te, doncs, tu també, i porta el teu oprobi, per haver justi - cat les teves germanes.
53 I jo faré tornar llurs captius, els captius de Sodoma i les seves lles, i els captius de Samaria i les seves - lles, i els captius de la teva captivitat enmig d’elles,
54 a  que tu pateixis el teu oprobi, i t’avergonyeixis de tot el que has fet, en haver-les consolat.
55 I les teves germanes, Sodoma i les seves lles, tornaran al seu pri- mer estat, i Samaria i les seves lles tornaran al seu primer estat; i també tu i les teves lles tornareu al vostre primer estat.
56 I la teva germana Sodoma no era ni esmentada per la teva boca en el temps de les teves arrogàncies,
57 abans que la teva maldat fos des- coberta, com en el temps del menys- preu de les lles d’Aram, i totes les del seu entorn, les lles dels listeus, que et menyspreaven a l’entorn.
58 La teva infàmia i les teves abo- minacions tu mateixa les portaràs –a rmació de Jahveh.
59 Perquè així diu el Senyor Jahveh: Jo faré amb tu el mateix que tu vas fer, que vas menysprear el jurament, trencant el pacte.
60 Però jo recordaré el meu pacte amb tu, que vaig fer en els dies de la tevajoventut,iestabliréambtuun pacte perpetu.
61 I et recordaràs dels teus camins, i te n’avergonyiràs, quan rebis les teves germanes, tant les més grans que tu com les més joves que tu, i te les donaré com a lles, però no pel teu pacte.
62 I jo establiré el meu pacte amb tu, i sabràs que jo sóc Jahveh;
16:59 Dt 29:12, 25 16:60 Jr 31:31
Ezequiel 16, 17
63 a  que te’n recordis, i te n’avergonyeixis, i no gosis obrir més la boca, de vergonya, quan hagi ex- piat tot el que has fet –a rmació del Senyor Jahveh.
17
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 Fill d’home, proposa un enigma, i presenta un proverbi a la casa d’Israel.
3 I diràs: Així diu el Senyor Jahveh: La gran àguila, de grans ales, de plomes llargues, coberta de plomes de diversos colors, vingué al Líban, i agafà el cimall del cedre,
4 n’escapçà el rebrot més alt, i el portà a la terra dels mercaders, el posà en una ciutat de comerciants.
5 I agafà una part de la llavor de la terra, i la posà en un camp de cultiu, la posà vora moltes aigües, la plantà com un salze.
6 I brotà, i esdevingué un cep de poca alçada que s’escampava: les seves branques es giraven cap a ell, i les seves arrels eren sota d’ell; i esdevingué un cep, féu sarments, i estenia els rebrots.
7 I hi havia una altra gran àguila, de grans ales i coberta de plomes: i vet aquí que aquest cep va doblegar les seves arrels cap a ella, i va estendre les seves branques cap a ella, perquè l’abeurés des dels bancals on era plantada.
8 El van plantar en una bona terra, vora moltes aigües, per produir brancades i per portar fruit, per es- devenir un cep esplèndid.
9 Digues: Així parla el Senyor Jahveh: Prosperarà? ¿La primera àguila, no li arrencarà les arrels, i tallarà el seu fruit, i es marciran? Tots els seus rebrots es marciran; i no caldrà gaire esforç ni gaire gent per arrencar-lo de soca-rel.
10 I, heus aquí, ja està plantat: Prosperarà? ¿No es marcirà comple- tament quan el colpegi el vent de
889


   895   896   897   898   899