Page 900 - Biblia Català TBS
P. 900

Ezequiel 18, 19, 20
27 I quan el malvat es fa enrere de la maldat que ha comès, i fa judici i justícia, ell farà viure la seva ànima. 28 I re exiona, i es fa enrere de totes les seves transgressions que havia fet: certament viurà, no morirà.
29 Però la casa d’Israel diu: El camí del Senyor no és anivellat. ¿Els meus camins no són anivellats, casa d’Israel? ¿No són els vostres camins els que no són anivellats?
30 Per això us jutjaré a cadascú segons els seus propis camins, casa d’Israel –a rmació del Senyor Jahveh. Torneu, i penediu-vos de totes les vostres transgressions, i la iniquitat no serà el vostre ensopec.
31 Llanceu de vosaltres totes les vostres transgressions amb les quals heu transgredit. I feu-vos un cor nou i un esperit nou. ¿Per què, doncs, hauríeu de morir, casa d’Israel?
32 Certament, no em complac en la mort del qui mor –a rmació del Senyor Jahveh. Penediu-vos, doncs, i viviu!
7 I conegué les seves viudes, i deso- là llurs ciutats; i s’esglaià la terra i la seva plenitud pel soroll del seu rugit. 8 I es posaren contra ell les nacions de les províncies del voltant, i esten- gueren sobre ell llur xarxa: en llur fossa fou atrapat.
9 I el  caren amb ganxos dins la gàbia, i el portaren al rei de Babilò- nia. El portaren dins una fortalesa, perquè la seva veu ja no fos més es- coltada sobre les muntanyes d’Israel.
10 La teva mare era com un cep en la teva sang, plantada vora les aigües: fructífera i plena de branques per les moltes aigües.
11 I tenia sarments forts per fer-ne ceptres de governants, i la seva estatura s’elevava per damunt les branques espesses, i es veia per la seva grandària, per la multitud dels seus brancams.
12 Però fou arrencada amb fúria, fou llançada a terra, i el vent de l’est assecà el seu fruit; els seus sarments vigorosos foren trencats, i es marci- ren; el foc els va consumir.
13 I ara ha estat trasplantada al de- sert, en una terra seca i assedegada.
19
2 I digues: Què fou la teva mare? Una lleona entre els lleons, que aja- çada enmig de lleons joves ha criat els seus cadells.
3 I pujà un dels seus cadells, que esdevingué un lleó jove, i aprengué a esbocinar la presa i a devorar homes.
4 I les nacions se n’assabentaren, en llur fossa fou atrapat, i el portaren amb ganxos vers la terra d’Egipte.
5 I ella, en veure que trigava i s’esvaïa la seva esperança, prengué un altre dels seus cadells i en féu un lleó jove.
6 I ell caminà enmig dels lleons, esdevingué un lleó jove, i aprengué a esbocinar la presa i a devorar homes.
19:10 Ps 80:8 892
I tu, eleva una elegia sobre els
prínceps d’Israel.
I ha sortit foc d’un sarment de les
14
seves branques, ha consumit el seu fruit, i no hi ha restat cap sarment vi- gorós, cap ceptre per governar. Això és una elegia, i es farà servir com a elegia.
20
I s’esdevingué, l’any setè,
el mes cinquè, el dia desè del mes, que vingueren alguns dels ancians d’Israel per consultar Jahveh, i van seure davant meu.
2 Llavors la paraula de Jahveh vin- gué a mi, dient:
3 Fill d’home, parla als ancians d’Is- rael, i els diràs: Així parla el Senyor Jahveh: Heu vingut a consultar-me? Com jo visc que no em deixaré con- sultar per vosaltres –a rmació del Senyor Jahveh.


   898   899   900   901   902