Page 901 - Biblia Català TBS
P. 901

4 Vols jutjar-los? Els vols jutjar,  ll d’home? Fes-los saber les abomi- nacions de llurs pares.
5 I els diràs: Així diu el Senyor Jahveh: El dia que vaig escollir Israel, vaig aixecar la meva mà a favor de la descendència de la casa de Jacob, i em vaig revelar a ells en la terra d’Egipte, i vaig aixecar la meva mà a favor d’ells, dient: Jo sóc Jahveh, el vostre Déu;
6 aquell dia vaig aixecar la meva mà a ells, prometent-los que els faria sortir de la terra d’Egipte per dur-los a una terra que havia cercat per a ells, que regalima llet i mel, la més plaent de totes les terres.
7 I els vaig dir: Que cadascú de vos- altres llanci les abominacions dels seus ulls, i no us contamineu amb els ídols d’Egipte. Jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
8 Però ells es rebel·laren contra mi, i no em van voler obeir. Ningú no llançà les abominacions dels seus ulls, i no volgueren deixar els ídols d’Egipte. I vaig dir que vessaria el meu furor sobre ells, per completar la meva ira contra ells enmig de la terra d’Egipte.
9 Però, per l’honor del meu Nom, a   que no fos profanat als ulls de les nacions, enmig de les quals sojorna- ven, als ulls de les quals jo m’havia revelat a ells, per fer-los sortir de la terra d’Egipte.
10 I els vaig fer sortir de la terra d’Egipte, i els vaig portar al desert. 11 I els vaig donar els meus estatuts, i els vaig fer conèixer els meus judicis, pels quals viu l’home que els compleix. 12 I també els vaig donar els meus dies de descans, perquè fossin un senyal entre jo i ells, perquè sabessin que jo sóc Jahveh, el qui els santi ca.
13 Però la casa d’Israel es rebel·là contra mi en el desert: no van cami-
Ezequiel 20
nar en els meus estatuts, i menys- prearen els meus judicis, pels quals viu l’home que els compleix; i van profanar greument els meus dies de descans: i jo vaig dir que vessaria el meu furor damunt d’ells en el desert, per consumir-los.
14 Però, per l’honor del meu Nom, vaig obrar de manera que no fos pro- fanat als ulls de les nacions, davant la mirada de les quals els vaig fer sortir.
15 I també, jo vaig aixecar la meva mà vers ells en el desert, per no deixar-los entrar a la terra que els havia donat, que regalima llet i mel, la més plaent de totes les terres;
16 perquè van menysprear els meus judicis, i no van caminar en els meus estatuts, i van profanar els meus dies de descans, perquè llur cor anava darrere llurs ídols.
17 Però el meu ull tingué compassió d’ells, per no destruir-los, i no els vaig consumir en el desert.
18 I vaig dir als seus  lls en el de- sert: No camineu en els estatuts dels vostres pares, no observeu els seus judicis, no us contamineu amb els seus ídols.
19 Jo, Jahveh, sóc el vostre Déu: ca- mineu en els meus estatuts, i obser- veu els meus judicis, i compliu-los; 20 i santi queu els meus dies de descans, perquè siguin un senyal entre jo i vosaltres, perquè sapigueu que jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
21 Però els  lls es rebel·laren contra mi: no van caminar en els meus estatuts, no van observar els meus judicis per complir-los, pels quals viu l’home que els compleix; van profanar els meus dies de descans: i jo vaig dir que vessaria el meu furor damunt d’ells, per consumir-los amb la meva ira en el desert.
22 Però vaig retenir la meva mà, i per l’honor del meu Nom, vaig obrar de manera que no fos profanat als
20:5, 6 Ex 6:6-8 20:7 Lv 18:3 20:11 Lv 18:5; Rm 10:5 20:12 Ex 31:13-17 20:15 Nm 14:26-35 893


   899   900   901   902   903