Page 902 - Biblia Català TBS
P. 902

Ezequiel 20
ulls de les nacions, davant la mirada de les quals els vaig fer sortir.
23 Jo també vaig aixecar la meva mà vers ells en el desert, per escampar-los entre les nacions, i per dispersar-los a través de les terres;
24 perquè no complien els meus judicis, i menyspreaven els meus estatuts, i profanaven els meus dies de descans, i els seus ulls anaven darrere els ídols dels seus pares.
25 I jo també els vaig donar estatuts que no eren bons, i judicis pels quals no podrien viure;
26 i els vaig deixar que es conta- minessin amb llurs ofrenes, quan feien passar pel foc tot el que obria la matriu, a   que s’astoressin, a   que coneguessin que jo sóc Jahveh.
27 Per tant, parla a la casa d’Israel,  ll d’home, i els diràs: Així diu el Senyor Jahveh: També en això em van ultratjar els vostres pares, en la seva in delitat contra mi.
28 Perquè jo els vaig fer entrar a la terra, sobre la qual vaig aixecar la meva mà per donar-los-la, però van mirar tot turó elevat, i tot arbre espès, i allà sacri caren llurs sa- cri cis, i allà oferiren llur ofrena provocadora, i allà presentaren llurs aromes plaents, i allà vessaren llurs libacions.
29 I els vaig dir: Quin és aquest lloc alt on aneu? I s’anomena Bamà  ns al dia d’avui.
30 Per tant, digues a la casa d’Israel: Així parla el Senyor Jahveh: ¿No us contamineu en el camí dels vostres pares, i forniqueu darrere les seves abominacions?
31 Perquè quan oferiu els vostres sacri cis, fent passar els vostres  lls a través del foc, us heu contaminat amb tots els vostres ídols  ns al dia d’avui. ¿I em deixaré consultar per vosaltres, casa d’Israel? Com jo
20:23 Lv 26:33 20:29 Bamà, vol dir: “lloc elevat” 20:37 Jr 33:13
visc –a rmació del Senyor Jahveh–, que no em deixaré pas consultar per vosaltres.
32 I això que ha pujat en la vostra ment, no s’esdevindrà. Quan vos- altres dieu: Serem com les nacions, com les famílies de les terres, servi- rem la fusta i la pedra.
33 Jo visc –a rmació del Senyor Jahveh–, que amb mà forta i amb braç estès, i amb fúria vessada, reg- naré sobre vosaltres:
34 i us faré sortir d’entre els pobles, i us aplegaré de les terres en què fóreu escampats, amb mà forta i amb braç estès, i amb fúria vessada.
35 I us portaré al desert dels pobles, i allà pledejaré amb vosaltres cara a cara.
36 Com vaig pledejar amb els vos- tres pares en el desert de la terra d’Egipte, així pledejaré amb vosal- tres –a rmació del Senyor Jahveh. 37 I us faré passar sota el bastó, i us portaré dins del vincle del pacte;
38 i separaré de vosaltres els rebels, i els que es revoltaren contra mi: els faré sortir de la terra dels seus sojorns, i no entraran a la terra d’Israel. I sabreu que jo sóc Jahveh. 39 I referent a vosaltres, casa d’Israel, així diu el Senyor Jahveh: Aneu, ser- viu cadascú els seus ídols, i després també, si vosaltres no em voleu obeir: però no profanareu més el meu sant Nom amb les vostres ofrenes, i amb els vostres ídols.
40 Perquè, en la meva muntanya santa, en l’alta muntanya d’Israel –a rmació del Senyor Jahveh–, allà em servirà tota la casa d’Israel, tota sencera, allà en aquella terra: allà jo els acceptaré complagut, i allà cercaré les vostres ofrenes elevades, i els primers fruits dels vostres dons, amb totes les vostres coses consa- grades.
41 Em complauré en vosaltres com en una aroma plaent, quan us faci
20:34, 41 Is 52:11 20:35, 36 Os 2:14, 15
894


   900   901   902   903   904