Page 903 - Biblia Català TBS
P. 903

sortir d’entre els pobles, i us aplegui de les terres on fóreu escampats. I em santi caré en vosaltres davant dels ulls de les nacions.
42 I sabreu que jo sóc Jahveh, quan us faré entrar a la terra d’Israel, al país pel qual vaig aixecar la meva mà per donar-lo als vostres pares.
43 I allà us recordareu dels vostres camins, i de tots els vostres fets amb els quals us heu contaminat; i senti- reu fàstic de vosaltres mateixos per tots els mals que heu comès.
44 I sabreu que jo sóc Jahveh, quan hagi obrat amb vosaltres per l’honor del meu Nom, no pas segons els vos- tres mals camins, ni segons les vostres pràctiques corrompudes, casa d’Israel –a rmació del Senyor Jahveh.
45 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
46 Fill d’home, posa el teu rostre vers el camí del migjorn, i predica contra el sud, i profetitza contra el bosc del camp del Nègueb;
47 i diràs al bosc del Nègueb: Escolta la paraula de Jahveh. Així diu el Senyor Jahveh: Vet aquí que calaré foc dins teu, i devorarà en tu tot arbre verd i tot arbre sec: no s’apagarà la  ama de foc, i seran cremats dins ella tots els territoris, des del Nègueb  ns al nord.
48 I tota carn veurà que jo, Jahveh, el vaig encendre: no s’apagarà.
49 Llavors vaig respondre: Ai, Senyor, Jahveh, ells diuen de mi: ¿No parla aquest sempre amb parà- boles?
Ezequiel 20, 21
beina, i tallaré de tu el just i el mal- vat.
4 Perquè tallaré de tu el just i el malvat, per això sortirà la meva espasa de la seva beina contra tota carn, des del Nègueb  ns al nord.
5 I tota carn sabrà que jo, Jahveh, he tret la meva espasa de la seva beina: no hi tornarà més.
6 I tu,  ll d’home, gemega  ns a trencar els teus lloms, i amb amar- gor: gemega davant dels seus ulls.
7 I s’esdevindrà, quan et diguin: Per què gemegues tu? que diràs: A causa de la notícia que està a punt d’arribar. Llavors tot cor defallirà, i totes les mans s’afebliran, i tot esperit es debilitarà, i tots els genolls se n’aniran com l’aigua. Heus aquí, està a punt d’arribar, i s’esdevé un fet –a rmació del Senyor Jahveh.
8 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
9 Fill d’home, profetitza, i digues: Així diu Jahveh. Digues: L’espasa, l’espasa és esmolada, i ben polida. 10 És esmolada per a la matança, està ben brunyida perquè llueixi. ¿Ens n’hem d’alegrar? El ceptre del meu  ll és el que menysprea tots els arbres.
11 I l’ha donada a polir per agafar-la amb la mà. L’espasa és esmolada i brunyida, per lliurar-la a la mà del botxí.
12 Crida i udola,  ll d’home, perquè ella està destinada contra el meu poble, a tots els prínceps d’Israel: seran llançats a l’espasa amb el meu poble. Colpeja’t, doncs, la cuixa,
13 perquè és una prova. ¿I què, si l’espasa menysprea el ceptre? Ja no hi serà –a rmació del Senyor Jahveh.
14 I tu,  ll d’home, profetitza, i pica de mans, i que l’espasa es repeteixi per tercer cop, l’espasa dels morts. Aquesta és l’espasa de la gran ma- tança, que els assetja.
21
2 Fill d’home, posa el teu rostre vers Jerusalem, i predica vers els llocs sants, i profetitza contra la terra d’Israel.
3 I diràs a la terra d’Israel: Així diu Jahveh: Vet aquí que jo estic contra tu, i trauré la meva espasa de la seva
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
895


   901   902   903   904   905