Page 907 - Biblia Català TBS
P. 907

20 I s’in amà de passió pels seus amants, el membre dels quals és com el membre dels ases; i l’ejaculació, com l’ejaculació dels cavalls.
21 I te’n vas tornar a la infàmia de la teva joventut, quan els d’Egipte et grapejaven els pits, a causa del teu si virginal.
22 Per això, Oholibà, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, incitaré els teus amants contra tu, dels quals la teva ànima s’ha separat, i els por- taré contra tu de tot l’entorn;
23 els  lls de Babilònia i tots els cal- deus, de Pecod i de Xoa i de Coa, tots els  lls d’Assíria amb ells: tots ells joves seductors, governadors i magis- trats, capitans i homes de renom, tots ells cavallers muntats en cavalls.
24 I vindran contra tu amb carruat- ges, carros i rodes, i amb una munió de pobles, i posaran contra tu els escuts grans i els escuts petits i els cascos tot al voltant: i jo posaré el judici davant d’ells, i ells et jutjaran segons llurs judicis.
25 I posaré el meu zel contra tu, i et tractaran amb furor: t’arrencaran el nas i les orelles, i el que restarà de tu caurà per l’espasa; ells prendran els teus  lls i les teves  lles, i la teva posteritat serà devorada pel foc.
26 I et despullaran dels teus vestits, i et prendran els teus bells orna- ments.
27 I faré cessar de tu la teva infàmia, i la teva fornicació que portares de la terra d’Egipte: i no alçaràs més els teus ulls cap a ells, ni et recordaràs més d’Egipte.
28 Perquè així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo et lliuraré a la mà d’aquells que avorreixes, a la mà dels qui la teva ànima es va separar,
29 que et tractaran amb odi, i s’emportaran tot el teu treball, i et deixaran nua i despullada: i desco- briran la nuesa de les teves fornica-
23:39 2Re 21:4-7
Ezequiel 23
cions, i la teva infàmia, i les teves prostitucions.
30 Se’t faran aquestes coses, perquè t’has prostituït darrere les nacions, perquè t’has contaminat amb els seus ídols.
31 Has caminat pel camí de la teva germana, per això posaré la seva copa a la teva mà.
32 Així diu el Senyor Jahveh: Beuràs la copa de la teva germana, fonda i ampla; esdevindràs la riota i la befa: té molta cabuda.
33 Seràs omplerta d’embriaguesa i d’a icció; la copa de la teva germana Samaria és una copa de desolació i de devastació.
34 I en beuràs i la buidaràs, i esmico- laràs la seva terrissa, i arrencaràs els teus pits: perquè jo he parlat –a rmació del Senyor Jahveh.
35 Per això, així diu el Senyor Jahveh: Perquè t’has oblidat de mi, i m’has llançat darrere la teva esque- na, també tu hauràs de portar la teva infàmia i les teves fornicacions.
36 I Jahveh em digué: Fill d’ho- me, ¿no jutjaràs Oholà i Oholibà? Declara’ls, doncs, les seves abomi- nacions;
37 perquè han comès adulteri, i hi ha sang a les seves mans, han comès adulteri amb els seus ídols, i  ns els seus  lls que em van infantar, els van fer passar pel foc, per a ells, com a menjar.
38 I encara han fet això contra mi: el mateix dia van profanar el meu santuari i van contaminar els meus dissabtes.
39 Perquè, havent immolat els seus  lls als seus ídols, entraren al meu santuari el mateix dia per contami- nar-lo; i, heus aquí, així van obrar enmig de la meva pròpia casa.
40 I, a més a més, elles enviaren a cercar homes que venien de lluny, enviant-los un missatger, i, heus
899


   905   906   907   908   909