Page 91 - Biblia Català TBS
P. 91

7 I anomenà el nom d’aquell lloc Massà i Meribà a causa de la dis- cussió dels  lls d’Israel, i a causa d’haver posat a prova Jahveh, dient: ¿És Jahveh enmig nostre, o no?
8 Llavors vingué Amalec i lluità contra Israel a Re dim.
9 I Moisès digué a Josuè: Tria’ns alguns homes i surt, lluita contra Amalec. Demà em posaré al cim del turó amb el bastó de Déu a la meva mà.
10 I Josuè féu com Moisès li havia dit de lluitar contra Amalec. I Moisès, Aaron i Hur pujaren al cim del turó.
11 I s’esdevingué que, quan Moisès tenia la mà alçada, Israel guanyava, i quan deixava reposar la seva mà, guanyava Amalec.
12 I a Moisès li pesaven les mans, i agafaren una pedra i la hi posaren a sota, i ell s’hi assegué al damunt, i Aaron i Hur li aguantaven les seves mans, l’un a l’un costat i l’altre a l’altre; i les seves mans es mantin- gueren fermes  ns a la posta del sol. 13 I Josuè derrotà Amalec i el seu poble a tall d’espasa.
14 I Jahveh va dir a Moisès: Escriu això en el llibre com a memorial, i posa a les orelles de Josuè que jo esborraré completament la memòria d’Amalec de sota el cel.
15 I Moisès edi cà un altar, i ell anomenà el seu nom Jahveh-Nissí. 16 I digué: Perquè Jah ha jurat sobre el tron, Jahveh està en guerra contra Amalec de generació en generació.
Èxode 17, 18
3 i els seus dos  lls –el nom de l’un era Guerxom, perquè havia dit: He estat foraster en una terra estrangera; 4 i el nom de l’altre Elièzer, perquè: ElDéudelmeupareéselmeuajuti m’alliberà de l’espasa del Faraó.
5 I Jetró, sogre de Moisès, vingué amb els seus  lls i la seva muller a Moisès al desert on havia acampat, a la muntanya de Déu;
6 i digué a Moisès: Jo, el teu sogre Jetró, vinc a tu amb la teva muller i els seus dos  lls amb ella.
7 I Moisès sortí a trobar el seu sogre, i es prosternà i el besà; i es preguntaren l’un a l’altre com els anava, i entraren a la tenda;
8 i Moisès contà al seu sogre tot el que Jahveh havia fet contra el Faraó i els egipcis a causa d’Israel, tots els treballs que havien tingut pel camí i com Jahveh els havia alliberat.
9 I Jetró s’alegrà de tot el bé que Jahveh havia fet a Israel, al qual havia alliberat de la mà dels egipcis. 10 I Jetró digué: Beneït sigui Jahveh que us ha alliberat de la mà dels egipcis i de la mà del Faraó, que ha alliberat aquest poble de sota la mà dels egipcis.
11 Ara sé que Jahveh és més gran que tots els déus, perquè està sobre ells en allò en què actuaven arro- gantment.
12 I Jetró, sogre de Moisès, agafà un holocaust i sacri cis per a Déu. I Aaron vingué amb tots els ancians d’Israel a menjar pa amb el sogre de Moisès, davant de Déu.
13 I s’esdevingué que l’endemà Moisès es va asseure a jutjar el poble, i el poble s’estava dret davant Moisès del matí  ns al vespre.
14 I el sogre de Moisès va veure tot el que ell feia per al poble, i digué: Què és tot això que fas per al poble? ¿Per quina raó seus tu sol mentre tot el poble s’està dret davant teu des del matí  ns al vespre?
18
I Jetró, sacerdot de Madian,
sogre de Moisès, escoltà tot el que Déu havia fet per Moisès i pel seu poble Israel, com Jahveh havia fet sortir Israel d’Egipte.
2 I Jetró, sogre de Moisès, prengué amb ell Siporà, muller de Moisès, després que ell l’havia fet tornar,
17:15 Jahveh-Nissí vol dir: Jahveh és la meva senyera/estendard
83


   89   90   91   92   93