Page 916 - Biblia Català TBS
P. 916

Ezequiel 30, 31
21 Fill d’home, he trencat el braç del Faraó, rei d’Egipte, i vet aquí que no li han embenat, perquè es guareixi, posant-li faixes per embenar-lo, per enfortir-lo a   de poder agafar l’espasa.
22 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Mira, jo estic contra el Faraó, rei d’Egipte, i trencaré els seus bra- ços, el fort i el trencat, i faré que l’espasa li caigui de la mà.
23 I escamparé els egipcis entre les nacions, i els esventaré per les terres.
24 I enfortiré els braços del rei de Babilònia, i li posaré la meva espa- sa en la seva mà: però trencaré els braços del Faraó, i gemegarà davant d’ell amb gemecs d’un que ha estat ferit de mort.
25 I enfortiré els braços del rei de Babilònia, i faré caure els braços del Faraó. I sabran que jo sóc Jahveh, quan posi la meva espasa en la mà del rei de Babilònia, i ell l’estengui contra la terra d’Egipte.
26 I escamparé els egipcis entre les nacions, i els esventaré per les terres. I sabran que jo sóc Jahveh.
ven, i les seves branques s’allargaven perquè hi havia molta aigua quan brotà.
6 Al seu brancatge hi niaven tots els ocells dels cels, i sota les seves branques parien totes les bèsties del camp, i a la seva ombra habitaven totes les grans nacions.
7 Era, doncs, bellíssim per la seva grandària, per la llargada dels seus brancams: perquè tenia la seva arrel a la vora de moltes aigües.
8 Els cedres no l’obscurien en el jardí de Déu: els xiprers no eren comparables als seus brancatges, i els plàtans no es podien ni comparar a les seves branques, cap arbre en el jardí de Déu no se li assemblava en la seva bellesa.
9 Jo l’havia fet bonic amb un bran- cam abundant: i l’envejaven tots els arbres de l’Edèn que eren al jardí de Déu.
10 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Com que et vas elevar en altura, i ell posà el seu cimall entre branques espesses, i exalçà el seu cor en la seva alçària,
11 jo el lliuraré a la mà del poderós de les nacions, que el tractarà com es mereix. Jo el llançaré fora per la seva maldat.
12 I els estrangers el tallaran, els més terribles de les nacions, i l’abandonaran: els seus brancams cauran sobre les muntanyes i en totes les valls, i les seves branques serantrencadespertotselstorrents de la terra; i s’allunyaran de la seva ombra tots els pobles de la terra, i l’abandonaran.
13 Sobre les seves restes s’hi posa- ran tots els ocells dels cels, i sobre les seves branques s’hi estaran totes les bèsties del camp.
14 A   que cap dels arbres plantats vora les aigües no s’exalci per la seva grandària, i no posi el seu cimall entre les branques espesses,
31
del mes, que la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
2 Fill d’home, digues al Faraó, rei d’Egipte, i a la seva multitud: ¿A qui t’assembles en la teva grandesa?
3 Heus aquí, Assíria era un cedre del Líban, de bell brancatge i d’ombra espessa i d’alçada elevada, i la seva capçada era entre branques espesses.
4 Les aigües el van fer créixer, l’abisme el va enlairar amb els seus rius corrent al voltant del bancal on era plantat, i enviaren els seus braçals a tots els arbres del camp.
5 Per això la seva alçada s’elevà per damunt de tots els arbres del camp, i les seves brancades es multiplica-
30:24 Jr 27:6-8 31:8 Gn 2:8, 9 908
I s’esdevingué, l’any onzè,
el mes tercer, el primer dia


   914   915   916   917   918