Page 927 - Biblia Català TBS
P. 927

tament, en aquell dia hi haurà una gran tremolor sobre la terra d’Israel. 20 I davant meu tremolaran els pei- xos del mar, i els ocells dels cels, i les bèsties del camp, i tot els rèptils que s’arrosseguen sobre el terra, i tots els homes que hi ha sobre la faç de la terra; i les muntanyes s’esfondraran, i els espadats cauran, i totes les muralles cauran a terra.
21 I cridaré l’espasa contra ell per totes les meves muntanyes –a rmació del Senyor Jahveh–; l’espasa de ca- dascú serà contra el seu germà.
22 I jo pledejaré contra ell amb pesta i amb sang; i faré ploure damunt d’ell una pluja inundadora i calamarsada, foc i sofre, i sobre els seus batallons, i sobre els molts pobles que són amb ell.
23 I manifestaré la meva grandesa i la meva santedat, i em faré conèixer als ulls de moltes nacions. I sabran que jo sóc Jahveh.
Ezequiel 38, 39
xaré que profanin mai més el meu sant Nom: i les nacions sabran que jo, Jahveh, el Sant, sóc a Israel.
8 Heus aquí que ve, i es com- pleix –a rmació del Senyor Jahveh–; aquest és el dia del qual he parlat.
9 Llavors els habitants de les ciutats d’Israel sortiran, i faran un foc, i hi cremaran les armes, escuts petits i escuts grans, els arcs i les  etxes, bastons de mà i llances, i ho consu- miran al foc durant set anys.
10 I no portaran fusta del camp ni en tallaran dels boscos, perquè faran foc amb aquelles armes, i espoliaran els qui els havien espoliat, i saqueja- ran aquells que els havien saquejat –a rmació del Senyor Jahveh.
11 I s’esdevindrà en aquell dia, que donaré a Gog un lloc per a sepultura a Israel, la vall dels qui passen, a l’est del mar, que barrarà el camí als qui passen, i allà enterraran Gog i tota la seva multitud, i l’anomenaran la vall d’Hamon-Gog.
12 I la casa d’Israel els enterrarà durant set mesos, a   de netejar la terra.
13 I tot el poble de la terra els enter- raran, i el dia que jo sigui glori cat serà un dia memorable per a ells –a rmació del Senyor Jahveh.
14 I es designaran homes que recor- rin contínuament la terra, en com- panyia dels vianants, per enterrar els qui hauran restat sobre la faç de la terra, per netejar-la: els cercaran durant set mesos.
15 I quan passin els que recorreran la terra i vegin ossos humans, hi posaran al costat un senyal,  ns que els enterradors els sepultin a la vall d’Hamon-Gog.
16 I també el nom de la ciutat serà Homanà. Així netejaran la terra.
17 I tu,  ll d’home –així diu el Senyor Jahveh– digues als ocells,
39
el Senyor Jahveh: Heus aquí, jo estic contra tu, Gog, cap suprem de Mèixec i Tubal;
2 i et faré tornar, i et conduiré, i et faré pujar dels con ns del nord, i et faré venir sobre les muntanyes d’Israel.
3 I trencaré el teu arc de la teva mà esquerra, i faré caure les teves  etxes de la teva mà dreta.
4 Cauràs sobre les muntanyes d’Israel, tu i tots els teus batallons, i els pobles que van amb tu: et donaré com a menjar a les aus rapinyaires de tota mena, a tot allò que té ales, i a les bèsties del camp.
5 Cauràs sobre el camp obert, perquè jo he parlat –a rmació del Senyor Jahveh.
6 I enviaré foc contra Magog, i con- tra els qui habiten con ats a les illes. I sabran que jo sóc Jahveh.
7 I faré conèixer el meu sant Nom enmig del meu poble Israel, i no dei-
I tu,  ll d’home, profetitza
contra Gog, i diràs: Així diu
39:17-20 Ap 19:17-21
919


   925   926   927   928   929