Page 93 - Biblia Català TBS
P. 93

seu vessant; qui toqui la muntanya, certament morirà.
13 Cap mà no la tocarà, perquè qui ho faci serà certament apedregat o travessat; tant si és una bèstia com si és un home, no viurà. Quan el corn faci sonar el toc llarg, ells pujaran a la muntanya.
14 I Moisès baixà de la muntanya cap al poble, i santi cà el poble, i rentaren llurs vestits.
15 I digué al poble: Estigueu prepa- rats per al dia tercer, no us apropeu a la vostra dona.
16 I s’esdevingué que el dia tercer, al matí, hi hagué trons i llamps, i un núvol dens dalt de la muntanya, i un fortíssim so del corn, i tot el poble que era al campament tremolà.
17 I Moisès féu sortir el poble del cam- pament a trobar Déu, i s’estigueren al peu de la muntanya.
18 I la muntanya del Sinaí fumejava tota ella, perquè Jahveh havia baixat sobre ella en foc. I el seu fum pujava com el fum d’un forn, i tota la mun- tanya tremolava moltíssim.
19 I el so del corn s’anava fent més i més fort. Moisès parlava i Déu li responia amb una veu.
20 I Jahveh baixà sobre la munta- nya del Sinaí, al cim de la muntanya, i Jahveh cridà Moisès al cim de la muntanya, i Moisès hi pujà.
21 I Jahveh va dir a Moisès: Baixa, adverteix el poble, no fos que tras- passin el límit per veure Jahveh, i molts d’ells caiguin morts.
22 I també els sacerdots que s’atan- sen a Jahveh s’han de santi car, no sigui que Jahveh es llanci contra ells.
23 I Moisès va dir a Jahveh: El poble no pot pujar a la muntanya del Sinaí, perquè tu ens has advertit, dient: Posa límits a l’entorn de la muntanya i santi ca-la.
24 I Jahveh li va dir: Vés, baixa i després puja, tu i Aaron amb tu,
Èxode 19, 20
però els sacerdots i el poble que no traspassin els límits per pujar vers Jahveh, no sigui que es llanci contra ells.
25 I Moisès baixà cap al poble, i els parlà.
19:13 He 12:20 19:16 He 12:18, 21; Ap 4 20:1 Dt 5 20:11 Gn 2:2, 3; Ne 13:15, 19; Mt 12:1-12 85
20
2 Jo sóc Jahveh, el teu Déu, que t’he tret de la terra d’Egipte, de la casa de servitud.
3 No tindràs altres déus davant meu.
4 No et faràs cap estàtua ni cap imatge del que hi ha dalt als cels, nidelquehihaabaixalaterrani del que hi ha dins les aigües sota la terra,
5 no et prostraràs davant d’ells ni els serviràs, perquè jo, Jahveh el teu Déu, sóc un Déu gelós, que visito la iniquitat dels pares sobre els  lls  ns a la tercera i la quarta generació dels qui m’odien,
6 i faig misericòrdia a milers, als qui m’estimen i als qui guarden els meus manaments.
7 No prendràs el Nom de Jahveh, el teu Déu, en va, perquè Jahveh no tindrà per innocent el qui usa el seu Nom en va.
8 Recorda’t del dia de repòs per santi car-lo.
9 Sis dies treballaràs i faràs tot el teu treball, 10peròeldiasetèésundiade repòs dedicat a Jahveh, el teu Déu; no faràs cap treball, ni tu ni el teu  ll ni la teva  lla ni el teu servent ni la teva serventa ni el teu bestiar ni l’estranger que viu dins dels teus portals.
11 Perquè en sis dies Jahveh féu els celsilaterra,elmaritotelquehi ha en ells, i reposà el dia setè. Per
I Déu digué totes aquestes
paraules, dient:


   91   92   93   94   95