Page 943 - Biblia Català TBS
P. 943

cap dels eunucs els presentà davant Nabucodonosor. 19Ielreiparlàambells,ino es trobà ningú entre tots ells com Daniel, Ananies, Misael i Azaries; i ells entraren al servei del rei.
20 I en qualsevol assumpte que dema- nava saviesa i enteniment, en què el rei els interrogà, els trobà deu vegades superiors a tots els mags i astròlegs que hi havia en tot el seu regne.
21 I Daniel s’hi estigué  ns a l’any primer del rei Cir.
2I l’any segon del regnat de Nabucodonosor, Nabucodonosor va somniar uns somnis, i es va torbar el seu esperit, i la son li fugí. 2 I el rei manà cridar els mags, i els astròlegs, i els bruixots, i els caldeus, perquè expliquessin al rei els seus somnis. I vingueren, i es presentaren davant del rei,
3 i el rei els digué: He somniat un somni, i tinc neguit d’esperit perquè vull saber el somni.
4 I els caldeus parlaren al rei en ara- meu: Que el rei visqui per sempre! Digues el somni als teus servents, i nosaltres en mostrarem la interpreta- ció.
5 El rei va respondre, i digué als caldeus: L’assumpte se me n’ha anat del cap; si no em feu saber el somni i la seva interpretació, sereu fets a trossos, i les vostres cases seran fetes un femer;
6 però si em mostreu el somni i la seva interpretació, rebreu dons i pre- sents i gran honor de part meva; per tant, mostreu-me el somni i la seva interpretació.
7 Van respondre una segona vega- da, i digueren: Que el rei digui el somni als seus servents, i en mostra- rem la interpretació.
8 El rei va respondre, i digué: Sé del cert que voleu guanyar temps, perquè veieu que l’assumpte se me n’ha anat del cap;
2:19 Nm 12:6
Daniel 1, 2
9 de manera que, si no em feu saber el somni, hi haurà una sola sentèn- cia per a vosaltres. Us heu posat d’acord per dir-me mots mentiders i falsos,  ns que el temps canviï: per tant, digueu-me el somni, i sabré que em podreu mostrar la seva inter- pretació.
10 Els caldeus van respondre davant del rei, i digueren: No hi ha cap home sobre la terra que pugui mos- trar aquest assumpte al rei; a més, cap rei, magnat o governador, no ha demanat mai una cosa així de cap mag o astròleg o caldeu;
12 A causa de tot això el rei s’irrità i s’enfurí molt, i manà que matessin tots els savis de Babilònia.
13 I el decret fou promulgat, i els savis eren a punt de ser portats a la mort; i cercaren Daniel i els seus companys per matar-los.
14 Llavors Daniel s’adreçà amb pru- dència i discreció a Arioc, el capità dels guàrdies del rei, que havia sortit a matar els savis de Babilònia.
15 Va respondre i digué a Arioc, el comandant del rei: ¿Per què és tan urgent el decret del rei? Llavors Arioc féu saber l’assumpte a Daniel; 16 i Daniel hi anà, i demanà al rei que li donés temps, i ell mostraria la interpretació al rei.
17 Llavors Daniel anà a casa seva, i féu saber l’assumpte a Ananies, Misael i Azaries, els seus companys, 1 8 per demanar les misericòrdies del Déu dels cels sobre aquest secret, a   que no matessin Daniel i els seus companys amb la resta dels savis de Babilònia.
19 Llavors el secret fou revelat a Daniel en una visió nocturna.
i la cosa que el rei demana és
11
difícil, i no hi ha ningú que li pugui mostrar al rei, llevat dels déus, la residència dels quals no està amb els éssers de carn.
935


   941   942   943   944   945