Page 95 - Biblia Català TBS
P. 95

11 I si ell no fa per ella aquestes tres coses, ella sortirà de franc, sense haver de pagar diners.
12 El qui colpegi algú i li causi la mort, certament morirà.
13 Però si no ho va fer a propòsit, i Déu l’ha lliurat a la seva mà, jo t’assenyalaré un lloc on pugui fugir. 14 I quan algú actuï amb arrogància contra el seu proïsme per matar-lo traïdorament, el podreu agafar del meu altar per fer-lo morir.
15 I el qui colpegi el seu pare o la seva mare, certament morirà.
16 I el qui rapti un home, tant si el ven com si el troben a la seva mà, certament morirà.
17 I el qui maleeixi el seu pare o la seva mare, certament morirà.
18 I si uns homes es barallen, i un home colpeja el seu proïsme amb una pedra o amb el puny, i no mor però ha de fer llit,
19 si es lleva i camina per fora amb el seu bastó, llavors el qui li ha donat el cop serà absolt, només li pagarà el temps de recuperació  ns que estigui completament guarit.
20 I si algú colpeja el seu esclau o la seva esclava amb una vara i mor sota la seva mà, certament haurà de sofrir la venjança;
21 però si es manté dret un dia o dos, no serà venjat, perquè és diner seu.
22 I si uns homes es barallen, i donen un cop a una dona embaras- sada, i surt el seu  ll, però no hi ha cap dany, inqüestionablement paga- rà la multa d’acord amb allò que el marit de la dona li imposi, i donarà segons el que determinin els jutges. 23 Però si hi ha dany, llavors dona- ràs vida per vida,
Èxode 21
24 ull per ull, dent per dent, mà per mà, peu per peu,
25 cremada per cremada, ferida per ferida, cop per cop.
26 I si un home colpeja l’ull del seu esclau o de la seva esclava, i perd l’ull, el deixarà marxar lliure a causa del seu ull. 27Isifacaureunadentalseu esclau o una dent a la seva esclava, el deixarà marxar lliure a causa de la seva dent.
28 I si un bou envesteix un home o una dona, i moren, el bou serà certa- ment apedregat i la seva carn no serà menjada, i l’amo del bou serà absolt. 29 Però si el bou ja tenia abans el costum d’envestir, i l’amo n’havia estat advertit, i l’amo no l’havia tingut vigilat, i mata un home o una dona, el bou serà apedregat, i el seu amo també serà mort;
30 si li és imposat un rescat, llavors donarà com a redempció de la seva vida tot el que li sigui imposat.
31 Tant si envesteix un noi com si envesteix una noia, serà tractat segons aquest judici.
32 Si el bou envesteix un esclau o una esclava, el seu amo donarà tren- ta xèquels de plata al seu amo, i el bou serà apedregat.
33 Isiunhomeobreunpou,osiun homecavaunpouinoeltapa,ihi cauunbouounase,
34 l’amo del pou compensarà amb diners l’amo de l’animal, i l’animal mort serà seu.
35 I si el bou d’un home fereix el bou d’un altre, i mor, llavors vendran el bou viu i es partiran els diners, i també es partiran el bou mort.
36 Però si ja era sabut que el bou tenia d’abans el costum d’envestir, i l’amo no l’ha tingut vigilat, haurà
21:17 Mt 15:4 21:24 Mt 5:38 21:32 Za 11:12, 13; Mt 26:15
87


   93   94   95   96   97