Page 96 - Biblia Català TBS
P. 96

Èxode 21, 22
inqüestionablement de pagar bou
per bou, i el bou mort serà seu. Siunhomerobaunbouo
vol bestiar perquè el guardi, i aquest mor, o es fereix, o se l’emporten sense que ningú ho vegi,
11 hi haurà entre tots dos un jura- ment davant de Jahveh, que no ha estès la seva mà contra la propietat del seu proïsme; i el seu amo ho acceptarà, i l’altre no pagarà res.
12 Si l’animal li ha estat robat, el restituirà al seu amo;
13 si ha estat trossejat, el portarà com a prova, i no pagarà pel que ha estat trossejat.
14 I si algú demana en préstec un animal al seu proïsme, i es fereix o mor, mentre el seu amo no era amb ell, certament l’haurà de restituir;
15 si el seu amo era amb ell, no l’haurà de restituir; si era llogat, la res- titució resta inclosa en el seu lloguer.
16 I si algú sedueix una verge enca- ra no esposada, i jeu amb ella, cer- tament li donarà el dot, i la prendrà per muller;
17 si el pare d’ella refusa totalment de donar-li-la, pesarà la plata segons el dot de les verges.
18 No deixaràs viure la fetillera.
19 Tot el qui jaurà amb un animal certament serà matat.
20 El qui ofereixi un sacri ci als déus, excepte a Jahveh exclusiva- ment, serà exterminat.
21 No maltractaràs l’estranger i no l’oprimiràs, perquè vosaltres fóreu estrangers a la terra d’Egipte.
22 No a igireu cap viuda ni cap orfe; 23 si d’alguna manera l’a igeixes, perquè ell crida amb insistència vers mi, jo certament escoltaré el seu crit, 24 i la meva ira s’encendrà i us mata- ré amb l’espasa, i les vostres mullers esdevindran viudes i els vostres  lls orfes.
22
una ovella, i el mata o el ven, pagarà cinc caps de bestiar gros per bou, i quatre caps de bestiar menut per ovella.
2 Si el lladre és trobat mentre roba, i és colpit i mor, no hi haurà per a ell venjança de sang;
3 si el sol ha sortit sobre ell, hi haurà per a ell venjança de sang, haurà de restituir. Si no té res seu, llavors serà venut pel seu robatori.
4 Si allò que ha robat se li troba a la mà encara viu, sigui bou o ase o ovella, en pagarà el doble.
5 Si algú pastura en un camp o en una vinya, i avia el ramat i pastura en el camp d’un altre, ho restituirà amb el millor del seu camp i amb el millor de la seva vinya.
6 Si un foc s’escampa i troba esbar- zers i consumeix una garbera, o el blat dret o el camp, inqüestionable- ment ho haurà de restituir el qui ha encès el foc.
7 Si algú dóna al seu proïsme diners o objectes per guardar, i això és robat de la casa d’aquest home, si el lladre és atrapat, en restituirà el doble.
8 Si no s’atrapa el lladre, l’amo de la casa serà portat als jutges per testi - car que no ha estès la seva mà sobre la propietat del seu proïsme.
9 En qualsevol cas de frau, sigui de bou, d’ase, d’ovella, de mantell o de qualsevol cosa perduda, de la qual algú digui que allò és seu, la causa de tots dos serà portada als jutges, i aquell qui els jutges condemnin en pagarà el doble al seu proïsme.
10 Si algú dóna al seu proïsme un ase o un bou o una ovella o qualse-
22:1 Lc 19:8 88


   94   95   96   97   98