Page 97 - Biblia Català TBS
P. 97

25 Si prestes diners al meu poble, al necessitat que és amb tu, no seràs per a ell com un usurer, no li impo- saràs usura.
26 Si prens en penyora el mantell del teu proïsme, li’l tornaràs en pon- dre’s el sol,
27 perquè això és el seu únic cober- tor, i el mantell de la seva pell. Amb què dormiria? I s’esdevindrà que quan clami a mi, jo l’escoltaré per- què jo sóc misericordiós.
28 No menysprearàs els jutges, i no maleiràs el príncep del teu poble.
29 No trigaràs a oferir les teves primícies de la teva collita i del teu most. Em donaràs el primogènit dels teus  lls;
30 faràs el mateix amb el teu bou i amb la teva ovella: set dies serà amb la seva mare, i el dia vuitè me’l donaràs.
31 I sereu homes sants per a mi. I no menjareu carn trossejada al camp, la llançareu al gos.
Èxode 22, 23
ni el just, perquè jo no justi caré el malvat.
8 I no acceptaràs cap suborn, perquè el suborn cega els que hi veuen clar i perverteix les paraules dels justos.
9 I no oprimiràs l’estranger, per- què vosaltres mateixos heu conegut l’ànima de l’estranger, perquè fóreu estrangers a la terra d’Egipte.
10 I sis anys sembraràs la teva terra i en colliràs els seus fruits;
11 però el setè la deixaràs reposar, en guaret, perquè en mengin els necessitats del teu poble, i el que dei- xin, que s’ho mengin les bèsties del camp; així faràs amb la teva vinya i amb el teu oliverar.
12 Sis dies faràs la teva feina, i el dia setè reposaràs, a   que descansi el teubouielteuase,iesrefaciel ll de la teva serventa i l’estranger.
13 I guardareu tot el que us he dit i no mencionareu el nom d’altres déus, que no s’escolti que la vostra boca en parli.
14 Tres vegades l’any celebraràs una festa en honor meu.
15 Guardaràs la festa dels Àzims: set dies menjaràs àzims, com et vaig manar, al temps assenyalat del mes d’abib, perquè en aquest mes vas sortir d’Egipte. I no us presentareu davant meu buidament;
16 i la festa de la Sega, de les pri- mícies de les teves feines, del que vas sembrar al camp; i la festa de la Collita, al cap d’any, quan cullis del camp el fruit del teu treball.
17 Tres vegades l’any tots els teus homes es presentaran davant del Senyor, Jahveh.
18 No sacri caràs la sang del meu sacri ci amb res fermentat, i el greix de la meva festa no romandrà  ns al matí.
19 El primer de les primícies de la teva terra portaràs a la casa de
23
No aixecaràs cap rumor fals.
No posaràs la teva mà amb el malvat per ser un testimoni injust.
2 No aniràs darrere la multitud per fer mal, i no testi caràs en un procés posant-te de part de la majoria per pervertir la justícia.
3 I no afavoriràs el pobre en el seu procés.
4 Si trobes esgarriats el bou o l’ase del teu enemic, indefugiblement li’ls tornaràs.
5 Si veus l’ase d’un que t’odia aclofat sota la seva càrrega, guarda’t d’abandonar-lo, l’ajudaràs a alliberar-lo. 6 No pervertiràs el dret del teu pobre en el seu procés.
7 Et mantindràs lluny de la paraula enganyosa; i no mataràs l’innocent
22:28 Ft 23:3, 5; Jud 8 22:31 1Pe 1:15, 16
89


   95   96   97   98   99