Page 971 - Biblia Català TBS
P. 971

d’aigua s’han assecat, i el foc ha consumit les pastures del desert.
2Toqueu el corn a Sió, i feu sonar l’alarma en la meva muntanya santa. Que tremolin tots els habi- tants de la terra, perquè ve el dia de Jahveh, perquè és a prop!
2 Dia de tenebra i de tenebra espes- sa, dia de núvol i d’espessa foscor, que s’escampa com l’alba sobre les muntanyes; un poble nombrós i poderós, no n’hi ha hagut cap de semblant des d’antic, i després no n’hi haurà cap més durant anys, de generació en generació.
3 El foc devorarà davant d’ell, i una  ama consumirà darrere d’ell; la terra serà al seu davant com el jardí d’Edèn, i darrere seu com un desert desolat, i res no se n’escaparà.
4 El seu aspecte serà com l’aspecte dels cavalls, i correran com els cava- llers.
5 Com el soroll dels carros, saltaran pels cims de les muntanyes: com el soroll de la  ama de foc que devora el rostoll, com un poble poderós arranjat per a la batalla.
6 A la seva presència, els pobles tre- molaran, tots els rostres es tornaran pàl·lids.
7 Correran com valents, com homes de guerra pujaran la muralla, i cadas- cú anirà pels seus propis camins, i no es desviaran dels seus senders.
8 I ningú no destorbarà el seu germà, cadascú anirà per la seva ruta; i si cauen sobre l’arma, no es feriran.
9 Es precipitaran sobre la ciutat, cor- reran pel mur, pujaran per les cases, entraran per les  nestres com un lladre.
10 Davant d’ells, tremolarà la terra, els cels seran sacsejats, el sol i la lluna s’enfosquiran, i els estels reple- garan llur esplendor.
11 I Jahveh donarà la seva veu da- vant del seu exèrcit, perquè el seu
Joel 1, 2
campament és molt nombrós, per- què el que executa la seva paraula és poderós; perquè el dia de Jahveh és gran, molt terrible: qui, doncs, el podrà suportar?
12 Però, encara ara –a rmació de Jahveh–, torneu a mi amb tot el vostre cor, i amb dejuni i amb plor, i amb lamentació.
13 I esquinceu el vostre cor, i no pas els vostres vestits, i torneu a Jahveh, el vostre Déu, perquè ell és misericordiós i compassiu, lent per a la ira i gran en bondat, i es penedeix del mal.
14 ¿Qui sap si se’n tornarà, i se’n penedirà, i deixarà una benedicció darrere seu, un present i una libació per a Jahveh, el vostre Déu?
15 Toqueu el corn a Sió, santi queu un dejuni, convoqueu un aplec so- lemne.
16 Reuniu el poble, santi queu la congregació, aplegueu els ancians, reuniu els infants i els nadons de pit. Que surti el nuvi de la seva cambra interior, i la núvia de la seva cam- bra.
17 ¿Entre el pòrtic i l’altar, que plorin els sacerdots, els ministres de Jahveh, i que diguin: Tingues compassió, Jahveh, del teu poble, i no lliuris la teva heretat a l’opro- bi, perquè sigui dominada per les nacions. Per què haurien de dir entre els pobles: On és llur Déu?
18 Llavors Jahveh estarà gelós per la seva terra, i tindrà pietat del seu poble.
19 I Jahveh respondrà, i dirà al seu poble: Heus aquí, jo us envio gra, i most i oli, i en restareu satisfets: i mai més no us lliuraré a l’oprobi entre les nacions.
20 I allunyaré de vosaltres l’exèrcit del nord, i el llançaré a una terra seca i desolada; la seva avantguarda al mar de l’est, i la seva rereguarda al mar de l’oest, i pujarà la seva
2:4-5 Ap 9:7-9 2:10 Is 13:10 2:11 Ap 6:17 2:13 Ex 34:6
963


































































































   969   970   971   972   973