Page 973 - Biblia Català TBS
P. 973

poderosos. Que s’apropin, que pugin tots els homes de guerra.
10 Bateu les vostres relles en espa- ses, i les vostres falçs en llances. Que el feble digui: Jo sóc poderós. 11 Apresseu-vos, i veniu, nacions totes del voltant, i aplegueu-vos. Fes baixar allà, Jahveh, els teus poderosos.
12 Que les nacions es desvetllin i pugin a la vall de Josafat, perquè allà m’asseuré a jutjar totes les nacions del voltant.
13 Envieu la falç, perquè la collita és madura. Entreu, baixeu, perquè el cup és ple, els trulls sobreïxen, perquè gran és la seva maldat.
14 Multituds, multituds, a la vall de la Decisió, perquè és a prop el dia de Jahveh a la vall de la Decisió.
15 El sol i la lluna s’enfosquiran, i els estels replegaran llur esplendor. 16 I Jahveh rugirà des de Sió, i farà escoltar la seva veu des de Je- rusalem, i els cels i la terra seran
3:13 Ap 14:14-20 3:15 Mt 24:29 3:18 Ez 47
Joel 3
sacsejats: però Jahveh serà el refugi del seu poble, i la fortalesa dels  lls d’Israel.
17 I sabreu que jo sóc Jahveh, el vos- tre Déu, que habito a Sió, la munta- nya de la meva santedat: i Jerusalem esdevindrà santa, i els estrangers no hi travessaran més.
18 I s’esdevindrà, en aquell dia, que les muntanyes abocaran suc de raïm, i els turons portaran llet, i tots els torrents de Judà portaran aigua, i sortirà una font de la casa de Jahveh que regarà la vall de Xitim.
19 Egipte esdevindrà una desolació, i Edom esdevindrà un desert desolat, per causa de la violència contra els  lls de Judà, la sang innocent dels quals van vessar en llur terra.
20 Però Judà serà habitada per sem- pre, i Jerusalem, de generació en generació.
21 I netejaré llur sang, que no vaig netejar. I Jahveh habitarà a Sió.
965


   971   972   973   974   975