Page 975 - Biblia Català TBS
P. 975

2 Enviaré, doncs, un foc contra Moab que consumirà els palaus de Queriot, i Moab morirà enmig del tumult, enmig de l’aclamació, enmig del so del corn.
3 I suprimiré el jutge d’enmig seu, i mataré tots els seus prínceps amb ell. Ho diu Jahveh.
4 Així diu Jahveh: Per tres trans- gressions de Judà, i per quatre, no li revocaré el càstig, perquè van menysprear la llei de Jahveh, i no van guardar els seus estatuts; i llurs mentides els van fer errar, darrere de les quals van caminar els seus pares.
5 Enviaré, doncs, un foc contra Judà que consumirà els palaus de Jerusalem.
6 Així diu Jahveh: Per tres trans- gressions d’Israel, i per quatre, no li revocaré el càstig, perquè van vendre el just per plata, i el necessitat per un parell de sandàlies;
7 desitgen veure la pols de la terra sobre el cap dels pobres, i pervertei- xen el camí dels humils; i un home i el seu pare entren a la mateixa noia, amb el propòsit de profanar el meu sant Nom.
8 I s’estiren sobre robes empenyo- rades al costat de qualsevol altar, i beuen el vi dels condemnats a la casa dels seus déus.
9 I jo vaig fer destruir l’amorreu de davant d’ells, l’alçada del qual era com l’alçada dels cedres, i era fort com les alzines; i vaig destruir el seu fruit per dalt, i les seves arrels per baix.
10 I jo us vaig fer pujar de la terra d’Egipte, i us vaig conduir pel desert quaranta anys, a   de posseir la terra de l’amorreu.
11 I vaig aixecar profetes d’entre els vostres  lls, i nazireus d’entre els vostres joves. ¿No és cert això,  lls d’Israel? –a rmació de Jahveh.
2:11-12 Nm 6:18; Is 30:10 3:2 Dt 7:6 3:6 Is 45:7
Amós 2, 3
12 Però vosaltres vau fer beure vi als nazireus, i vau manar als profetes, dient-los: No profetitzeu!
13 Heus aquí, jo us aixafo al vostre lloc, com s’aixafa el carro ple de gar- bes.
14 Llavors fallirà la fugida del ràpid, i el fort ja no tindrà vigor, i el valent no podrà alliberar la seva vida.
15 I el qui agafa l’arc no es podrà resistir, i el de peus lleugers no es podrà alliberar, i el qui cavalca sobre el cavall no podrà alliberar la seva vida; 16 i l’home coratjós entre els va- lents, aquell dia fugirà despullat –a rmació de Jahveh.
3
3 ¿Poden dos homes caminar ple- gats, si no s’han posat d’acord?
4 ¿Rugirà el lleó al bosc, si no té cap presa? ¿El lleó jove farà sonar el seu rugit a la seva cova, si no ha capturat res?
5 ¿Caurà l’ocell en una trampa po- sada a terra, si no li han posat cap parany? ¿Saltarà de terra la trampa, si no hi ha cap presa per capturar?
6 ¿Es tocarà el corn a la ciutat, i la gent no tremolarà? ¿Succeirà cap mal a la ciutat, sense que Jahveh no l’hagi causat?
7 Doncs bé, el Senyor Jahveh no farà res sense que reveli el seu con- sell als seus servents, els profetes.
8 El lleó ha rugit, qui no tindrà por? El Senyor Jahveh ha parlat, qui no profetitzarà?
9 Proclameu-ho sobre els palaus d’Asdod, i sobre els palaus de la
Escolteu aquesta paraula que
Jahveh ha parlat contra vosaltres,  lls d’Israel, contra tota la família que vaig fer pujar de la terra d’Egip- te, dient:
2 Només a vosaltres he conegut d’entre totes les famílies de la terra: per tant, jo us castigaré per totes les vostres iniquitats.
3:7 Gn 18:17
967


   973   974   975   976   977