Page 978 - Biblia Català TBS
P. 978

Amós 5, 6, 7
22 Perquè malgrat que em feu pujar holocaustos i els vostres pre- sents, no m’hi complauré, i no miraré les ofrenes de pau del vostre bestiar engreixat.
23 Aparta de mi el xivarri des teus cants, que no vull escoltar la melo- dia de la teva arpa.
24 Que el judici corri com les aigües, i la justícia, com un torrent perenne. 25 ¿M’heu ofert sacri cis i presents durant quaranta anys en el desert, casa d’Israel?
26 I us heu endut el tabernacle del vostre Moloc i Quivun, les vostres imatges, l’estel dels vostres déus, que us vau fer per a vosaltres.
27 I us transportaré més enllà de Damasc, diu Jahveh, el Nom del qual és el Déu dels exèrcits.
6Ai dels qui viuen tranquils a Sió, i dels qui estan con ats a la muntanya de Samaria, els designats principals de les nacions, als quals ha vingut la casa d’Israel.
2 Passeu a Calné, i mireu, i d’allà aneu a la gran Hamat, baixeu a Gat dels  listeus: ¿són millors que aquests regnes, o el seu territori és millor que el vostre territori?
3 Vosaltres, que allunyeu el dia dolent, i apropeu el seient de la vio- lència.
4 Ai dels que s’ajeuen en llits d’ivori, que s’estiren sobre els seus divans; i mengen anyells del ramat, i vedells d’entre els de l’estable;
5 que canten al so de l’arpa, s’inventen instruments per als càn- tics, com David;
6 que beuen el vi amb vasos, i s’ungeixen amb els millors olis, però no senten pena per la destrucció de Josep! 7 Per això, ara seran deportats al cap dels deportats, i cessarà la cridò- ria dels qui es desenfrenen.
8 El Senyor Jahveh ha jurat per si mateix; Jahveh, el Déu dels exèrcits,
5:21-22 Is 1:11-14 5:25-27 Ft 7:42-43 970
ha dit: Abomino l’orgull de Jacob, i detesto els seus palaus: i lliuraré a l’enemiclaciutatilaplenitudd’ella. 9 I s’esdevindrà que, si fossin dei- xades deu persones en una casa, moriran.
10 Llavors el seu parent l’alçarà, i aquell que l’ha de cremar, per treure els ossos de la casa, i dirà al qui és al fons de la casa: Hi ha encara algú més amb tu? I dirà: Ningú més. Llavors aquell dirà: Calla!, perquè no podem mencionar el Nom de Jahveh.
11 Perquè heus aquí, Jahveh ho ma- narà, i colpirà la casa gran amb esclet- xes, i la casa petita amb esquerdes.
12 ¿Poden córrer els cavalls sobre el penyal? ¿S’hi pot llaurar amb els bous? ¿Per què heu fet tornar el judi- ci en verí, i el fruit de la justícia en amargor?
13 Vosaltres, que us alegreu per un no-res, que dieu: ¿No ens hem fet poderosos amb la nostra pròpia força? 14 Doncs, heus aquí, jo aixecaré una nació contra vosaltres, casa d’Israel –a rmació de Jahveh, el Déu dels exèrcits–, que us oprimirà des de l’entrada d’Hamat  ns al torrent de l’Arabà.
2 I s’esdevingué que, quan va aca- bar de devorar l’herba de la terra, jo vaig dir: Senyor Jahveh, perdona, t’ho prego. Com es podrà mantenir Jacob? Perquè és petit.
3 Jahveh es penedí d’això: No s’esdevindrà, va dir Jahveh.
4 Així em féu veure el Senyor Jahveh: Heus aquí, el Senyor Jahveh convocà el foc per complir una sen-
7
Així em féu veure el Senyor
Jahveh: Heus aquí, que ell for- mava llagostes quan el redall co- mençava a pujar; i, heus aquí, que era el redall que seguia a la dallada delrei.


   976   977   978   979   980