Page 981 - Biblia Català TBS
P. 981

La visió d’Abdies. Així diu el Senyor Jahveh a Edom: Hem escoltat una nova de part de Jahveh, que un ambaixador ha estat enviat entre les nacions. Alceu-vos, i alcem-nos en guerra contra ella.
2 Heus aquí, t’he fet petita entre les nacions, tu ets molt menyspreada.
3 L’orgull del teu cor t’ha enganyat, tu que habites a les escletxes de la roca, que resideixes a les altures; ell diu en el seu cor: Qui em farà baixar a terra?
4 Encara que t’alcis com una àgui- la, i encara que posis el teu niu entre els estels, d’allà et faré baixar –a rmació de Jahveh.
5 Si uns lladres vinguessin a tu, o uns saquejadors de nit –com series devastat!–, ¿no et robarien  ns que en tinguessin prou? Si els verema- dors vinguessin a tu, ¿no deixarien alguns gotims?
6 Com han escorcollat els béns d’Esaú! Com han estat resseguits els seus tresors amagats!
7 Tots els teus aliats t’han fet re- cular  ns a la frontera, els homes que gaudien de la teva pau t’han enganyat, han prevalgut contra tu, els que menjaven del teu pa han posat una trampa sota teu: no té enteniment.
8 ¿No faré que s’esvaeixin en aquell dia –a rmació de Jahveh– els savis d’Edom, i faré desaparèi- xer l’enteniment de la muntanya d’Esaú?
9 I els teus valents, oh Teman, seran esclafats, de manera que tothom sigui
1:1-14 Is 34; Jr 49:7 1:10 Ps 137:7
tallat de la muntanya d’Esaú per la matança.
10 A causa de la teva violència con- tra el teu germà Jacob, la vergonya et cobrirà, i tu seràs destruït per sempre.
11 El dia que t’hi vas confrontar, el dia que els estrangers portaven cap- tiu el seu exèrcit, i els forasters en- traven pels seus portals, i llançaven la sort sobre Jerusalem, tu també eres com qualsevol d’ells.
12 Però tu no hauries d’haver mirat complagut el dia del teu germà, el dia de la seva desgràcia; i no t’hau- ries hagut d’alegrar dels  lls de Judà el dia de llur destrucció, i no hauries hagut d’engrandir la teva boca el dia de l’angoixa;
13 i no hauries d’haver entrat pel portal del meu poble el dia de la seva desgràcia; i no hauries d’haver mirat el seu mal el dia de la seva desgrà- cia; i no hauries d’haver allargat les mans als seus béns el dia de la seva calamitat;
14 i no t’hauries hagut d’estar a les cruïlles per matar els que s’escapaven; i no hauries d’haver lliurat el seu romanent el dia de l’angoixa.
15 Perquè el dia de Jahveh és a prop, sobre totes les nacions: tal com tu vas fer, se’t farà a tu; la teva retribució caurà sobre el teu cap.
16 Perquè, tal com vosaltres vau beure sobre la meva muntanya santa, així beuran també totes les nacions contínuament: i beuran, i engoliran, i seran com si mai no haguessin existit.
Llibre del profeta Abdies
973


   979   980   981   982   983