Page 983 - Biblia Català TBS
P. 983

1I la paraula de Jahveh fou reve- lada a Jonàs,  ll d’Amitai, dient: 2 Aixeca’t, vés a Nínive, la gran
ciutat, i crida contra ella; perquè la maldat d’ells ha pujat davant meu.
3 Però Jonàs s’alçà per fugir a Tarsis de la presència de Jahveh, i baixà a Jafa, i trobà un vaixell que anava cap a Tarsis; i pagà el seu passatge, i hi baixà per anar amb ells a Tarsis, lluny de la presència de Jahveh.
4 Però Jahveh va llançar un gran vent al mar, i es va fer una gran tempesta en el mar, i semblava que el vaixell s’havia d’esberlar.
5 I els mariners van tenir por, i cadascú va clamar al seu déu. I van llançar al mar els bagatges que hi havia al vaixell, per alleugerir-lo. Però Jonàs havia baixat al fons del vaixell, i s’havia ajaçat, i dormia profundament.
6 I el capità de la tripulació se li atansà, i li digué: Què tens, dormile- ga? Alça’t, invoca el teu Déu! Potser aquest Déu es recordarà de nosaltres, i no ens perdrem.
7 I cadascú digué al seu company: Veniu, i llancem les sorts, i sabrem per quin motiu ens ve aquest mal. I van llançar les sorts, i la sort va caure sobre Jonàs.
8 I li digueren: Explica’ns, ara, per quin motiu ens ha vingut aquest mal? ¿Quin és el teu o ci, i d’on véns? Quin és el teu país, i de quin poble ets?
9 I ell els respongué: Jo sóc hebreu, i temo Jahveh, el Déu dels cels, que va fer el mar i la terra eixuta.
10 I aquells homes van tenir molta por, i li digueren: Per què has fet això? Car aquells homes sabien que fugia de la presència de Jahveh, per- què els ho havia explicat.
11 Ilivandir:Quèhemdeferamb tu perquè se’ns calmi el mar? Perquè el mar es tornava cada cop més tem- pestuós.
12 I ell els digué: Preneu-me, i llanceu-me al mar, i el mar se us calmarà: perquè jo sé que és per causa meva que teniu aquesta gran tempesta sobre vosaltres.
13 Tanmateix, aquells homes van remar per tornar a la terra eixuta, però no podien, perquè el mar se’ls tornava cada cop més tempestuós. 14 Llavors van invocar Jahveh, i digueren: Et preguem, oh Jahveh, et preguem que no siguem destruïts per causa de la vida d’aquest home, i no posis sobre nosaltres sang inno- cent: perquè tu, Jahveh, has fet com t’ha plagut.
15 I van prendre Jonàs, i el van llançar al mar; i la fúria del mar es calmà.
16 I aquells homes tingueren un gran temor de Jahveh, i van oferir un sacri ci a Jahveh, i van fer vots. 17 I Jahveh havia preparat un gran peix per engolir Jonàs: i Jonàs s’estigué en el ventre del peix tres dies i tres nits.
Llibre del profeta Jonàs
1:1 2Re 14:25 1:4 Ps 107:25; Ft 27:18 1:17 Mt 12:40; 16:4 2:1 Mt 12:40 2:2 sepulcre: en hebreu Xeol 975
2
Déu, des del ventre del peix,
I Jonàs va pregar Jahveh, el seu
2 i digué: He invocat Jahveh en la meva angoixa, i ell m’ha respost. He


   981   982   983   984   985