Page 984 - Biblia Català TBS
P. 984

Jonàs 2, 3, 4
cridat auxili des del ventre del sepul- cre, i tu has escoltat la meva veu.
3 M’has llançat a la profunditat, dins del cor dels mars, i els corrents m’han envoltat: totes les teves ones i les teves onades han passat damunt meu.
4 I jo vaig dir: He estat llançat de davant dels teus ulls; tanmateix, però, tornaré a contemplar el teu sant temple.
5 Les aigües em rodejaven  ns a l’ànima, l’abisme m’envoltava, les algues se m’embolicaven al cap.
6 Vaig davallar a les arrels de les muntanyes; la terra va tancar les seves barres sobre meu per sempre; però tu Jahveh, Déu meu, vas aixe- car la meva vida de la fossa.
7 Quan la meva ànima defallia dins meu, em vaig recordar de Jahveh: i la meva pregària vingué a tu al teu sant temple.
8 Aquells que adoren vanitats falses abandonen llur misericòrdia.
9 Però jo t’oferiré sacri cis amb la veu d’acció de gràcies, compliré el vot que he fet. La salvació és de Jahveh.
10 I Jahveh ho va manar al peix, i aquest vomità Jonàs a la terra eixuta.
3I la paraula de Jahveh fou reve- lada a Jonàs per segona vegada, dient:
2 Aixeca’t, vés a Nínive, la gran ciutat, i proclama contra ella el mis- satge que jo et diré.
3 I Jonàs s’aixecà, i anà a Nínive, d’acord amb la paraula de Jahveh. I Nínive era una gran ciutat davant de Déu, de tres dies de camí.
4 I Jonàs començà a entrar a la ciutat la caminada d’un dia, i proclamava i deia: D’aquí quaranta dies Nínive serà destruïda.
5 I els homes de Nínive van creure Déu, i van proclamar un dejuni i es
vestiren amb roba de sac, des del més gran  ns al més petit.
6 I la paraula va arribar al rei de Nínive, i s’aixecà del seu tron, i es tragué el seu mantell, i es cobrí amb roba de sac, i s’assegué sobre la cen- dra.
7 I féu pregonar i publicar a Nínive, per decret del rei i dels seus mag- nats, dient: Que els homes i el bestiar, bestiar menut i gros, no tastin res; que no pasturin ni beguin aigua;
8 i que els homes i el bestiar es cobreixin amb roba de sac, i que in- voquin Déu amb força, i que tothom torni del seu mal camí i es penedeixi de la violència que hi ha en llurs mans.
9 ¿Qui sap si Déu se’n tornarà i se’n penedirà, i es farà enrere de la seva ira encesa, i no serem destruïts?
10 I Déu veié el que feien, que havien tornat del seu mal camí; i Déu es penedí del mal que havia parlat de fer-los, i no el va fer.
2:7 Is 38:17 3:4-5 Mt 12:41 4:2 Ex 34:6 4:3 1Re 19:4 976
4
2 I pregà Jahveh, i va dir: Ah, Jahveh, ¿no és això el que jo deia quan era a la meva terra? Per això me’n vaig prevenir fugint a Tarsis, perquè sé que tu ets un Déu miseri- cordiós i compassiu, lent per a la ira i gran en bondat, i que et penedeixes del mal.
3 Ara, doncs, Jahveh, et prego que em prenguis la vida, perquè és millor la meva mort que la meva vida.
4 I Jahveh va respondre: ¿Fas bé d’enutjar-te així?
5 I Jonàs sortí de la ciutat, i s’assegué a l’est de la ciutat. I s’hi va fer una cabana, i s’hi va asseure a sota, a l’ombra, per veure què s’esdevindria a la ciutat.
6 I Jahveh-Déu havia preparat una planta que va créixer per damunt de
Però això va desplaure molt a
Jonàs, i s’enutjà.


   982   983   984   985   986