Page 985 - Biblia Català TBS
P. 985

Jonàs per fer-li ombra sobre el cap, per deslliurar-lo del seu malestar: i Jonàs se’n va alegrar molt de la planta.
7 Però l’endemà, a punta d’alba, Déu va preparar un cuc que va rosegar la planta, i aquesta es va assecar.
8 I s’esdevingué, en eixir el sol, que Déu havia preparat un vent xafogós de l’est: i el sol colpia sobre el cap de Jonàs, i defallia, i la seva ànima demanava de morir, i deia: És millor la meva mort que la meva vida.
Jonàs 4
9 Llavors Déu digué a Jonàs: ¿Fas bé d’enutjar-te per la planta? I ell digué: Faig bé d’enutjar-me  ns a la mort.
10 I Jahveh va dir: ¿Et compadeixes tu de la planta, per la qual no has treballat, i no l’has fet créixer: que en una nit ha brotat i en una nit s’ha esvaït.
11 ¿I no em compadiré jo de Nínive, la gran ciutat, en la qual hi ha més de cent vint mil persones que no saben distingir entre la seva mà dreta i la seva mà esquerra, i molt de bestiar?
977


   983   984   985   986   987