Page 987 - Biblia Català TBS
P. 987

3 Per tant, així diu Jahveh: Heus aquí, jo planejo el mal contra aques- ta nissaga, de la qual no en podreu traure el coll, i tampoc no camina- reu altius, perquè serà un temps dolent.
4 En aquell dia es farà servir un pro- verbi contra vosaltres, i es farà servir un plany de lamentació, dient: Hem estat del tot espoliats, ha canviat la porció del meu poble. Com m’ho ha pres! Ha traspassat els nostres camps, els ha repartit a uns altres.
5 Per això no tindràs ningú que llanci el cordill de la sort a la congre- gació de Jahveh.
6 No profetitzeu, diuen als que pro- fetitzen; si ells no profetitzen, no els abandonarà l’oprobi.
7 Oh tu, anomenada casa de Jacob: ¿Ha minvat l’Esperit de Jahveh? ¿Són aquests els seus fets? ¿No són bene-  cioses les meves paraules al qui camina rectament?
8 Però el que ahir era el meu poble s’ha aixecat com un enemic. Despullàveu del vestit amb el man- tell aquells que passaven con ats, com els qui tornen de la guerra.
9 Heu llançat fora de les seves cases confortables les dones del meu poble. Dels seus infants vau prendre el meu honor per sempre.
10 Alceu-vos i marxeu, que no és aquest el lloc de repòs: perquè és impur, està corromput amb una cor- rupció maligna.
11 Si un home camina en l’esperit de la falsedat, i menteix, dient: Jo et profetitzaré de vi i de beguda forta, aquest serà el profeta d’aquest poble.
12 Certament t’aplegaré, Jacob, tot tu. Certament reuniré el romanent d’Israel: l’ajuntaré com les ovelles de Bosrà, com un ramat enmig de la seva pastura, faran un gran soroll per la multitud d’homes.
13 Pujarà el trencador davant d’ells. Trencaran i traspassaran la porta, i
3:8 Is 58:1
Miquees 2, 3
sortiran per ella: i el seu rei passarà davant d’ells, i Jahveh anirà al cap- davant d’ells.
3
casa d’Israel: ¿No us pertoca a vosal- tres de conèixer el dret?
2 Vosaltres, que odieu el bé i esti- meu el mal, que els preneu violenta- ment la pell i la carn de damunt llurs ossos;
3 que mengeu la carn del meu poble, i escorxeu la seva pell, i tren- queu llurs ossos i els esmicoleu com si fossin per a l’olla, i com la carn dins de la marmita.
4 Llavors demanaran auxili a Jahveh, però ell no els respondrà: i amagarà el seu rostre d’ells en aquell temps, perquè havien obrat malva- dament.
5 Així diu Jahveh contra els profe- tes que fan errar el meu poble, que mosseguen amb les seves dents, i criden: Pau! Però mentrestant pre- paren la guerra contra el qui no els posa res a la boca.
6 Per això se us farà de nit sense cap visió, i es farà fosc sense que tingueu cap endevinació; i el sol es pondrà sobre els profetes, i el dia s’enfosqui- rà sobre ells.
7 I els vidents seran avergonyits, i els endevinadors restaran confosos, i tots ells es cobriran  ns al llavi, perquè no hi haurà cap resposta de Déu.
8 Però jo estic ple de força, de l’Esperit de Jahveh, i de judici i de poder per declarar a Jacob la seva transgressió, i a Israel el seu pecat.
9 Escolteu això, ara, caps de la casa de Jacob, i vosaltres, prínceps de la casa d’Israel, que abomineu el judici, i pervertiu tot el que és recte;
10 que edi queu Sió amb sang, i Jerusalem amb injustícia.
I vaig dir: Escolteu, ara, caps de
Jacob, i vosaltres, prínceps de la
979


   985   986   987   988   989