Page 99 - Biblia Català TBS
P. 99

10 I veieren el Déu d’Israel, i sota els peus d’ell hi havia com un enrajolat de sa r, i era nítid com els cels.
11 I ell no va estendre la seva mà contra els notables dels  lls d’Israel, i miraren Déu, i menjaren i begueren.
12 I Jahveh va dir a Moisès: Puja vers mi a la muntanya, i estigues allà, i jo et donaré les taules de pedra, i la llei, i el manament que jo he escrit per instruir-los.
13 I Moisès s’aixecà, i el seu servent Josuè; i Moisès pujà a la muntanya de Déu,
14 i digué als ancians: Espereu-nos aquí  ns que tornem a vosaltres; i heus aquí, Aaron i Hur són amb vosaltres, el qui tingui alguna causa que s’adreci a ells.
15 I Moisès pujà a la muntanya, i el núvol cobrí la muntanya.
16 I la glòria de Jahveh s’establí dalt la muntanya del Sinaí, i el núvol la cobrí sis dies, i el dia setè ell cridà Moisès des del mig del núvol.
17 I l’aspecte de la glòria de Jahveh als ulls dels  lls d’Israel era com un foc consumidor dalt del cim de la muntanya.
18 I Moisès entrà enmig del núvol, i pujà a la muntanya; i Moisès s’estigué dalt de la muntanya quaranta dies i quaranta nits.
Èxode 24, 25
6 oli per a la llàntia, aromes per a l’oli de la unció i per a l’encens perfumat,
7 pedres d’ònix i pedres d’encast per a l’efod i el pectoral.
8 I em faran un santuari, i jo habita- ré enmig d’ells.
9 D’acord amb tot el que jo et mos- traré, el model del tabernacle, i el model de tots els seus objectes, així ho fareu.
10 I faran una arca de fusta d’acàcia de dues colzades i mitja la seva llar- gada, d’una colzada i mitja la seva amplada i d’una colzada i mitja la seva alçada.
11 I la recobriràs d’or pur, per dins i per fora la recobriràs, i li faràs una motllura d’or al voltant.
12 I li fondràs quatre anelles d’or i les posaràs als seus quatre peus, dues anelles a l’un costat i dues ane- lles a l’altre.
13 I faràs unes barres de fusta d’acàcia, i les recobriràs d’or.
14 I  caràs les barres dins les anelles dels costats de l’arca, per transportar l’arca amb elles.
15 Les barres estaran dins les ane- lles de l’arca, no en seran tretes.
16 I  caràs dins l’arca el testimoni que et donaré.
17 I faràs un propiciatori d’or pur, de dues colzades i mitja la seva llar- gada i d’una colzada i mitja la seva amplada.
18 I faràs dos querubins d’or, els faràs d’or batut, als dos extrems del propiciatori.
19 I faràs un querubí a l’un extrem, i l’altre querubí a l’altre extrem, faràs els querubins als dos extrems del propiciatori.
20 I els querubins tindran les ales esteses amunt, cobrint el propiciatori amb les seves ales, i les seves cares una davant l’altra, les cares dels que- rubins estaran vers el propiciatori.
25
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 Digues als  lls d’Israel que pren- guin una ofrena per a mi; prendreu la meva ofrena de tothom que hi tingui el cor disposat.
3 I aquesta és l’ofrena que prendreu d’ells: or i plata i bronze,
4 blau i porpra i escarlata, lli   retort i pèl de cabra,
5 i pells de moltó tenyides de roig, i pells de tàkhaix i fusta d’acàcia,
25:2 2Co 9:7 25:2 tàkhaix: transliteració del mot hebreu, signi cat incert 25:8 2Co 6:16; Ap 21:3 25:9 He 8:5; Ft 7:44 25:10 He 9:4 25:16 1R 8:9
91


   97   98   99   100   101