Page 991 - Biblia Català TBS
P. 991

17 Lleparan la pols com la serp, com els animals que s’arrosseguen pel terra, sortiran tremolant des dels seus caus: tindran por de Jahveh, el nostre Déu, i tindran temor de tu.
18 ¿Quin Déu hi ha com tu, que perdoni la iniquitat, i que passi per alt l’ofensa del romanent de la seva heretat? No mantindrà per sempre la
Miquees 7
seva ira, perquè estima la misericòr- dia.
19 Ell tornarà a compadir-se de nosal- tres, subjugarà les nostres iniquitats: i tu llançaràs tots llurs pecats als abis- mes del mar.
20 Tu donaràs la veritat a Jacob, la misericòrdia a Abraham, com vas jurar als nostres pares des dels dies antics.
983


   989   990   991   992   993