Page 993 - Biblia Català TBS
P. 993

anades, es precipitaran a la seva muralla, i prepararan la defensa.
6 Els portals dels rius s’obriran, i el palau s’esfondrarà.
7 I s’ha decretat que ella sigui de- portada, portada lluny, i les seves serventes l’acompanyaran gemegant com colomes, copejant-se els pits.
8 I Nínive existia des d’antic com una bassa d’aigües, però ara elles fugen! Atureu-vos, atureu-vos! Però ningú no torna enrere.
9 Saquegeu la plata, saquegeu l’or, perquè els tresors no tenen  , la riquesa de tots els objectes valuosos. 10 Ha restat buida i esgotada i de- vastada, amb l’esperit debilitat, amb els genolls tremolant, i té dolor en tots els lloms, i pal·lidesa en tots els rostres.
11 ¿On és el cau dels lleons, i la pastura dels lleons joves, on anava el lleó, la lleona i el cadell de lleó sense que ningú els inquietés?
12 El lleó esquinçava per als seus cadells, i estrangulava per a les seves lleones, i omplia amb la presa els seus forats, i d’animals trossejats els seus caus.
13 Aquí em tens contra tu –a rmació de Jahveh dels exèrcits–; i cremaré amb foc els seus carros, i l’espasa devorarà els teus lleons joves; i tallaré la teva presa de la terra, i no s’escoltarà més la veu dels teus missatgers.
3Ai de la ciutat de sang, tota plena de mentida, de violència: no s’aparta de la rapinya!
2 El soroll del fuet, i el so del sotrac de les rodes, i del cavall que galopa, i del carro que salta,
3 el cavaller arborat, i l’espasa  a- mejant, i la llança fulgurant; i mul- titud de ferits, i munts de cadàvers, i cossos morts sense  : ensopeguen sobre llurs cossos morts.
3:8 Jr 46:25
Nahum 2, 3
4 Pel gran nombre de fornicacions de la prostituta, de bella gràcia, mestressa de sortilegis, que ven les nacions amb les seves fornicacions, i les famílies amb els seus sortilegis. 5 Aquí em tens contra tu –a rmació de Jahveh dels exèrcits–, i t’aixecaré les faldilles  ns a la cara, i mostraré la teva nuesa a les nacions, i la teva vergonya als regnes.
6 I abocaré sobre tu abominacions, i et deshonraré, i faré de tu un espec- tacle.
7 I s’esdevindrà que tothom que et vegi fugirà de tu, i dirà: Nínive ha estat destruïda, qui se’n compadirà? On aniré a cercar els qui et consolin?
8 ¿Ets tu millor que No-Amon, assen- tada entre rius, voltada d’aigües, que tenia el mar per baluard, el mar per muralla?
9 Cuix i Egipte eren la seva força, que no tenia límit; Put i els libis foren la teva ajuda.
10 També ella anà deportada a la captivitat, i els seus infants també van ser fets a trossos al cap de totes les cantonades, i sobre els seus nobles van llançar la sort, i tots els seus prohoms foren lligats amb gri- llons.
11 També tu seràs embriagada, t’amagaràs; també tu cercaràs refugi contra l’enemic.
12 Totes les teves fortaleses seran com  gueres amb els primers fruits: quan les sacsegen, cauen a la boca del qui se les vol menjar.
Heus aquí, el teu poble serà com
13
dones enmig teu: els portals de la teva terra s’obriran de bat a bat als teus enemics, el foc devorarà les teves barres.
14 Poua’t aigües per al setge, forti - ca les teves fortaleses;  ca’t al fang, i trepitja l’argila, prepara la bòbila.
15 Allà et devorarà un foc, et tallarà l’espasa, et devorarà com una llagos-
985


   991   992   993   994   995