Page 994 - Biblia Català TBS
P. 994

Nahum 3
ta jove. Multiplica’t com la llagosta jove, multiplica’t com el llagost.
16 Multiplicaves els teus marxants més que els estels dels cels; la llagos- ta jove es despullà, i volà.
17 Els teus prínceps són com les llagostes, i els teus cabdills, com un eixam de llagostos que acampen entre les tanques en un dia de fred: surt el sol, i se’n van, i no es coneix el lloc on eren.
3:18 Ez 31:3
18 Els teus pastors s’han adormit, rei d’Assíria, els teus dirigents estan estirats: el teu poble s’ha escampat per les muntanyes, i no hi ha ningú que l’aplegui.
19 Nohihacapremeiperalateva fractura, la teva ferida és dolorosa; tots els qui han escoltat la teva fama picaran de mans per tu, perquè ¿sobre qui no ha passat contínua- ment la teva maldat?
986


   992   993   994   995   996