Page 995 - Biblia Català TBS
P. 995

1La sentència que veié el profeta Habacuc.
2 ¿Fins quan, Jahveh, cridaré auxili, i no m’escoltaràs; clamaré a tu a causa de la violència, i no em salva- ràs?
3 ¿Per què em mostres la iniqui- tat, i em fas contemplar la malícia? L’espoli i la violència són davant meu, i s’aixeca la discòrdia i la con- trovèrsia.
4 Per aquest motiu s’afebleix la llei, i no preval la justícia, perquè el malvat envolta el just: per això es capgira la justícia.
5 Mireu les nacions, i contempleu, i resteu esbalaïts; perquè faig una obra en els vostres dies que no creu- reu encara que algú us l’expliqués.
6 Perquè, heus aquí, jo aixeco els caldeus, un poble amargat i impe- tuós, que va per les amplàries de la terra per apoderar-se dels llocs habitats que no són seus.
7 És impressionant i terrible, de si mateix surt el seu judici i la seva dignitat.
8 Els seus cavalls són més ràpids que els lleopards, i més experts que els llops del vespre; i els seus genets avancen orgullosos; i els seus genets vénen de lluny, com l’àguila que s’afanya a devorar.
9 Tots ells vindran per fer violència; els seus rostres engoliran el vent de l’est, i aplegaran captius com la sorra.
10 I es burlarà dels reis, i farà es- carni dels prínceps, es riurà de tota
1:5 Ft 13:41 1:6 2Re 24:2
fortalesa, i amuntegarà terra, i la capturarà.
11 Llavors canviarà de pensament, i se n’anirà; i serà culpable perquè atribuirà la seva força al seu déu.
12 ¿No ets tu des del començament, Jahveh, el meu Déu, el meu Sant? No morirem. Oh Jahveh, l’has posat per a judici: i tu, oh Roca, l’has de- signat per castigar.
13 Els teus ulls són massa purs per mirar el mal, i tu no pots contemplar la malícia. ¿Per què contemples els traïdors, i guardes silenci quan el do- lent engoleix el qui és més just que ell? 14 ¿I tractes l’home com els peixos del mar, com els rèptils, que ningú no governa?
15 A tots els traurà amb un ham, els agafarà amb la seva xarxa i els aplegarà amb la seva teranyina; per això s’alegrarà i exultarà.
16 Per això oferirà sacri cis a la seva xarxa, i cremarà perfum a la seva te- ranyina, perquè amb elles ha engran- dit la seva porció, i ha fet suculent el seu menjar.
17 ¿Buidarà, doncs, la seva xarxa, i matarà contínuament les nacions sense tenir-ne pietat?
Llibre del profeta Habacuc
de guàrdia, i em situaré sobre el 2
M’estaré dret sobre el meu lloc
baluard, i vigilaré per veure què em dirà, i què li respondré referent a la meva queixa.
2 I Jahveh em va respondre, i va dir: Escriu la visió, i grava-la sobre unes tauletes, a   que pugui córrer el qui la llegeix.
987


   993   994   995   996   997