Page 997 - Biblia Català TBS
P. 997

5 Davant seu va la pesta, i la guspira encesa surt dels seus peus.
6 S’atura, i mesura la terra; mira, i fa tremolar les nacions; i les ve- lles muntanyes s’esberlen, els turons eterns s’inclinen. Els seus camins són eterns.
7 He vist les tendes de Cuixan en a icció, tremolen les cortines de la terra de Madian.
8 S’ha aïrat Jahveh contra els rius? ¿És contra el rius el teu enuig, contra el mar la teva ira, quan cavalques sobre els teus cavalls, dalt dels teus carros de salvació?
9 El teu arc apareix nu; els juraments fets a les tribus, paraula segura. Selah. Solques la terra amb els rius.
10 En veure’t, les muntanyes es van estremir: una inundació d’aigües va passar per sobre; l’abisme féu escol- tar la seva veu, alçà amunt les seves mans.
11 El sol i la lluna es van aturar al seu estatge: se’n van anar a la llum de les teves sagetes, a la resplendor de la teva llança fulgurant.
12 Amb indignació vas trepitjar la terra, amb ira vas trillar les nacions. 13 Vas sortir per salvar el teu poble, per salvar-lo amb el teu ungit; vas es- micolar el cap de la casa del malvat,
3:19 Ps 18:33
Habacuc 3
despullant el fonament  ns al coll. Selah.
14 Vas foradar amb els seus bastons el cap de llurs viles, que irrom- pen tempestuosos per dispersar-me: exultant com qui devora el pobre en un amagatall.
15 Avançares pel mar amb els teus cavalls, pel llot de les moltes aigües.
16 Quan ho vaig escoltar, es van estremir les meves entranyes, els meus llavis van tremolar en escoltar la seva veu; el corc va entrar dins dels meus ossos, i vaig tremolar en el meu lloc; però el dia de l’a icció estaré tranquil, quan pujarà contra el poble aquell que l’envairà.
17 Encara que la  guera no  oreixi, i no hi hagi raïm en els ceps; encara que falli el producte de l’olivera, i els camps no donin aliment; encara que el bestiar menut sigui exterminat de la pleta, i el gros, dels estables:
18 tanmateix jo m’alegraré en Jahveh, exultaré de goig en el Déu de la meva salvació.
19 Jahveh, el Senyor, és la meva força, i farà els meus peus àgils com les daines, i em farà caminar sobre els meus llocs alts.
Per al director. Amb Neguinot.
989


   995   996   997   998   999