Page 615 - Biblia Català TBS
P. 615

12 ¿Has donat ordres al matí alguna vegada; has fet conèixer el seu lloc a l’alba,
13 perquè aga  els con ns de la terra, i sacsegi els malvats fora d’ella?
14 Es transforma com l’argila d’un segell, i se’l posen com un vestit;
15 i als malvats se’ls priva de la seva llum, i el braç altiu serà trencat.
16 ¿Has entrat  ns a les deus del mar, i has caminat a la recerca de l’abisme?
17 ¿Se t’han descobert les portes de la mort; i has vist les portes de l’ombra de la mort?
18 ¿Has considerat l’amplària de la terra? Explica-ho, si saps tot això.
19 ¿On és el camí on resideix la llum? ¿I de la fosca, on és el seu estatge?
20 Perquè la puguis portar al seu territori, i perquè coneguis els sen- ders de casa seva.
21 Ho saps, perquè ja llavors havies nascut, i el nombre dels teus dies són molts!
22 ¿Has entrat als tresors de la neu, i has vist els tresors de la pedregada, 23 que tinc reservada per al temps de l’angoixa, per al dia del combat i de la batalla?
24 ¿On és el camí per on es repar- teix la llum, o s’escampa el vent de llevant sobre la terra?
25 ¿Qui ha obert un conducte a la inundació, i un camí per al llampec de les tronades,
26 per fer ploure sobre una terra sense gent, sobre un desert on no hi ha cap home,
27 per amarar els ermots desolats, i per fer germinar l’herba verda?
28 ¿Té la pluja un pare, o qui ha engendrat les gotes de la rosada?
29 ¿De quin ventre ha sortit el glaç; i el gebre dels cels, qui l’ha engen- drat?
38:31 Am 5:8 38:41 Ps 147:9; Mt 6:26
Job 38, 39
30 Les aigües s’endureixen com una pedra, i la superfície de l’abisme es congela.
31 ¿Podràs lligar els llaços de les Plèiades, o desfer els lligams d’Orió?
32 ¿Faràs eixir el Zodíac al seu temps, i guiaràs l’Óssa amb els seus  lls?
33 ¿Coneixes els estatuts dels cels, o has establert el seu domini a la terra?
34 ¿Pots alçar la teva veu als núvols, perquè l’abundància d’aigües et co- breixi?
35 ¿Manaràs als llampecs que se’n vagin, i et diran: Som aquí?
36 ¿Qui ha posat saviesa en l’interior, o qui ha donat enteniment a la ment?
37 ¿Qui compta els núvols amb saviesa, i qui aboca els bots dels cels, 38 quan la pols es converteix en una massa, i els terrossos s’aglomeren? 39 ¿Caçaràs tu la presa per a la lleona, i saciaràs la fam dels lleons joves,
40 quan s’ajupen dins les coves, o s’estan a l’aguait dins dels seus caus?
41 ¿Qui prepara al corb la seva provisió, quan els seus petits cri- den a Déu, perquè vaguen sense menjar?
39
¿Coneixes tu el temps quan
els cabirols de les roques crien, o has observat el part de les daines?
2 ¿Comptes els mesos que complei- xen, i saps el temps quan han de parir?
3 S’ajupen, deixen anar les seves cries, allunyen els seus dolors.
4 Els seus cadells es fan forts, crei- xenenelcamp,se’nvaninohi tornen.
5 ¿Qui ha deixat anar lliure l’onagre, i qui ha desfermat l’ase salvatge?
607


   613   614   615   616   617