Page 718 - Biblia Català TBS
P. 718

Proverbis 20, 21
22 No diguis: Tornaré mal per mal: espera en Jahveh, i ell et salvarà.
23 Una abominació per a Jahveh és el doble pes: i les balances falses no són bones.
24 Els passos d’un home els dispo- sa Jahveh: ¿com entendrà, doncs, l’home el seu camí?
25 És un parany per a l’home engo- lir una cosa santa, i després de fer els vots, desdir-se’n.
26 Un rei savi venta els malvats, i fa passar la roda sobre ells.
27 Llàntia de Jahveh és l’esperit humà, recercant tot l’interior de les entranyes.
28 La misericòrdia i la veritat guar- den el rei: i el seu tron es mantindrà amb la misericòrdia.
29 La glòria dels joves és llur força: i l’ornament de la vellesa, els cabells blancs.
30 Les ferides que sagnen netegen el mal: i les nafres arriben  ns a l’interior de les entranyes.
10 L’ànima del malvat desitja el mal: el seu proïsme no troba favor als seus ulls.
11 Quan el burleta és castigat, el senzill es torna savi: i quan s’instrueix el savi, adquireix conei- xement.
12 El just considera la casa del mal- vat: Déu capgira els malvats per llur maldat.
13 El qui tapa la seva orella al clam del pobre: també ell cridarà, i no li respondran.
14 Un regal en secret aplaca la ira: i un suborn d’amagat apaivaga la ira violenta.
15 És un goig per al just que es faci justícia: però és un terror per als qui practiquen la iniquitat.
16 L’home que s’esgarria del camí de la prudència restarà en la companyia dels morts.
17 El qui estima la diversió esde- vindrà un home necessitat: el qui estima el vi i l’oli no s’enriquirà.
18 El malvat esdevindrà el rescat del just: i el traïdor, dels rectes.
21
d’aigües: l’inclina a tot arreu on vol. 2 Tot camí de l’home és recte als seus propis ulls: però Jahveh pesa els cors.
3 Fer justícia i judici: Jahveh ho prefereix al sacri ci.
4 Altivesa d’ulls i cor arrogant: el conreu dels malvats és pecat.
5 Els projectes del diligent porten sempre pro t: però els de tot aquell que es precipita, només mancança. 6 L’adquisició de tresors amb una llengua mentidera és una vanitat fugissera dels qui cerquen la mort.
7 La violència dels malvats els ar- rossegarà, perquè han refusat de fer judici.
8 El camí d’un home criminal és tortuós: però l’obrar del pur és recte. 9 És millor viure en un racó del terrat, que no pas en una casa ampla amb una dona busca-raons.
20:24 Jr 10:23 21:3 1Sm 15:22 710
Elcord’unreienlamà
de Jahveh és com braçals
És millor viure en una terra
19
deserta, que no pas amb una dona busca-raons i irritable.
20 Hi ha un tresor desitjable i oli a la llar del savi: però l’home insensat l’exhaureix.
21 El qui segueix la justícia i la misericòrdia trobarà vida, justícia i honor.
22 El savi escala la ciutat dels va- lents, i abat la força en què ella con ava.
23 El qui guarda la seva boca i la seva llengua guarda la seva ànima de les adversitats.
24 Arrogant, presumptuós, burleta és el seu nom: del qui actua en la ira de l’orgull.
25 El desig del gandul el mata: perquè les seves mans refusen de treballar.
26 El cobejós cobeja tot el dia: però el just dóna i no reté.


   716   717   718   719   720